BTW & online marketing

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoe zit het precies met BTW en webwinkels? En als het om internationale handel gaat? Dit artikel gaat primair over webwinkels voor Nederlandse bedrijven, ook als die gericht zijn op het buitenland.

Prijzen vermelden inclusief BTW

Er was een tijd dat je op Nederlandse (Europese?) webwinkels, prijzen inclusief BTW moest vermelden, tenzij het overduidelijk was dat het een B2B-webwinkel betreft. Rond 2015 is dit aangescherpt: Aanprijzing ex. BTW mag sindsdien alleen nog als het voor particulieren onmogelijk is om iets te kopen (bv. verplicht invullen van een KvK- of BTW-nummer).

Bij elk bedrag vermelden dat het inclusief BTW is?

Een stapje verder dan de vraag hiervoor: Stel dat je op een webwinkel prijzen inclusief BTW hanteert. Moet je dat vervolgens bij elke prijs apart vermelden? Of is het voldoende om eenmalig in de footer te vermelden dat alle prijzen inclusief BTW zijn?

Waarschijnlijk hoeft dat niet bij elke prijs. Zie deze voorbeelden:

Coolblue
Amazon.nl
Bol.com

Alternatieven

 • Je kunt prijzen ook incl. BTW vermelden, naast de prijzen incl. BTW, als je er maar voor zorgt dat dat niet misleidend is: Het moet voor bezoekers heel duidelijk zijn wat de prijs ex. BTW en incl. BTW is. Persoonlijk vind ik dat vaak een elegante oplossing
 • Bezoekers de keuze laten of ze prijzen incl. of excl. BTW willen zien. Groenhart.nl is daar een voorbeeld van. Ik ben er geen fan van: Of je moet de keuze aan bezoekers opdringen (zoals Groenhart doet), of ze zullen het niet snel vinden.

Het is de ACM (Authoriteit Consument en Markt) die zich bezighoudt met handhaving van deze regels. Dit zou betrekking hebben op wet BW 7:46c

Prijzen incl. én ex. BTW vermelden, vind ik heel professioneel. Dat doen ze goed op Koolborstels.nl
Groenhart dwingt je bij aankomst op hun site aan te geven, of je prijzen incl. of excl. BTW wilt zien

BTW over bezorgkosten

Postzegels e.d. zijn BTW-vrijgesteld, maar jij-als-webhandelaar bent niet vrijgesteld van BTW. Je moet als handelaar dus gewoon BTW heffen over bezorgkosten. [1] Legt het mooi uit:

Verzendkosten

Er bestaat veel verwarring over de BTW die moet worden gerekend over de verzendkosten in je webshop. Deze verwarring ontstaat doordat je geen BTW betaalt over o.a. postzegels en pakketverzending via PostNL. PostNL heeft namelijk een vrijstelling voor de BTW. Zij hoeven geen BTW af te dragen over hun verkopen en brengen dit dus ook niet in rekening. Als jij echter verzendkosten berekent ben je wel verplicht hierover BTW af te dragen omdat jij niet bent vrijgesteld van BTW.

Rekenvoorbeeld

Een klant bestelt bij jou een product dat per pakketpost moet worden verzonden en betaalt hiervoor € 6,95 aan verzendkosten. Over dit bedrag ben jij nu BTW verschuldigd dus jij moet (6,95 / 1,21) x 0,21 = 1,21 afdragen en houdt dus € 5,74 over. Jij moet vervolgens aan PostNL € 6,95 betalen waarover je geen BTW kunt terugvragen. Zo loop je dus € 1,21 mis. Als je de verzendkosten dus zonder verlies wilt doorbereken aan je klanten moeten zij niet € 6,95 maar 6,95 x 1,21 = € 8,41 betalen voor de verzending.

BTW-tarief verzendkosten

Het tweede misverstand met betrekking tot BTW en verzendkosten is het tarief dat hierop van toepassing is. Veel mensen denken dat over verzendkosten het hoge tarief moet worden berekend. Dit is echter niet juist. Het tarief is afhankelijk van het tarief dat over de bestelde producten wordt berekend. Bestelt iemand alleen maar producten waarover 6% BTW wordt berekend dan moet over de verzendkosten ook 6% BTW worden berekend. Bestelt iemand producten waarover 21% wordt berekend dan moet ook over de verzendkosten 21% BTW worden berekend. Bij een combinatie van producten met zowel 6% als 21% moet standaard het hoge tarief van 21% over de verzendkosten worden berekend.

BTW vs. Verkoopbelasting

Als opmaat naar grensoverschrijdende BTW, het verschil tussen BTW en verkoopbelasting: De term verkoopbelasting ken ik voornamelijk van webwinkel-software (bv. Drupal of WooCommerce), waar dit een optie is. Verkoopbelasting komt in diverse Amerikaanse staten voor, en wellicht nog elders in de wereld:

 • BTW (zoals in NL): Zowel bedrijven als particulieren betalen verkoopprijzen inclusief BTW. Bedrijven kunnen deze naderhand terugvorderen van de Belastingdienst
 • Verkoopbelasting: Particulieren betalen verkoopprijzen inclusief verkoopbelasting. Bedrijven betalen verkoopprijzen exclusief verkoopbelasting en hoeven dus niets naderhand terug te vorderen van de Belastingdienst.

Het nadeel aan verkoopbelasting: Het is fraudegevoelig omdat de beslissing om wel of niet BTW te heffen, plaatsvindt bij de verkoop. Voordeel van verkoopbelasting: Bedrijven hoeven niet naderhand BTW terug te vorderen.

Er bestaat ook nog een derde systeem (wellicht bestaan er nog meer systemen) voor belasting over omzet of toegevoegde waarde: Het cascadestelsel. Zie nl.wikipedia.org/Omzetbelasting voor details.

Verkoop aan het buitenland - In den beginne

Let op: Per 1 juli 2021 is er flink wat veranderd - Zie elders in dit artikel voor details.

 • Sinds 2005 moet je het BTW-tarief hanteren van het land waar de klant woont. In de praktijk wordt dit het percentage van het land waar de webshop op gericht is. Dus een Franse webshop, gericht op Frankrijk, hanteert het Franse BTW-tarief
 • Bij de maandelijkse of kwartaalse BTW-aangifte, wordt dit verrekend: het bedrag aan buitenlandse BTW belandt ergens, en het bedrag naar Nederlandse BTW, belandt ook ergens, Op die manier wordt het verschil geïncorporeerd in je aangfite

In de praktijk werd dit vaak genegeerd: Webwinkels hanteerden gewoon het Nederlandse BTW-tarief en beschouwden verkoop aan het buitenland alsof deze in Nederland plaatsvond:

 • Dit maakt de webwinkel iets eenvoudiger, want er hoeft geen rekening gehouden te worden met verschillende BTW-tarieven
 • De administratie wordt er eenvoudiger door
 • Strikt gezien is dit niet correct, maar het is gelijk duidelijk dat dit geen groot vergrijp is: Het Nederlandse percentage van 21% is hoog in vergelijking met de landen om ons heen, dus eigenlijk is deze aanpak meestal in het nadeel van de ondernemer (en in het nadeel van het betreffende buitenland - dat wordt hier niet behandeld).

Locale afdracht (oude situatie)

Dit betreft de situatie tot 1 juli 2021

De meeste landen hadden een regeling dat je vanaf een bepaalde bedrag aan omzet (ex. BTW) in dat land, je ook BTW moest afdragen in dat land. Bv.:

 • Duitsland: Vanaf € 100.000 omzet
 • België: Vanaf € 50.000 omzet
 • VK: Vanaf € 0,-- omzet? - Ik had de indruk dat dit een van de ongemakken rondom Brexit was.

De motivatie achter deze regeling: De fiscus in het betreffende land wil graag de BTW ontvangen die je namens hem of haar hebt geïncassseerd. Niet zo gek bedacht.

Verkoop in de EU vanaf 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 zijn er een aantal dingen gewijzigd rondom BTW & grensoverschrijdende handel binnen de EU:

 • De drempel voor locale afdracht is nu € 10.000 voor alle EU-landen bij elkaar. Als je in een jaar bv. € 5.000 aan omzet boekt aan klanten in België, en € 5.000 aan omzet boekt aan klanten in Duitsland, dan heb je de drempel al overschreden
 • Als je deze omzet-drempel overschrijdt, moet je in alle EU-landen apart aangifte doen en moet je voor alle EU-landen de locale BTW-tarieven hanteren
 • De Belastingdienst kan je helpen met het doen van de BTW-aangifte voor alle EU-landen: Dat gaat gewoon via je gebruikelijke aangifte, en de Belastingdienst regelt dit met de overige EU-landen. Dit is overigens geen verplichte regeling: Je kunt er nog altijd voor kiezen om zelf BTW-aangifte te doen in alle EU-landen. Lijkt mij persoonlijk geen pretje, maar ongetwijfeld zijn er situaties te bedenken waarin dat te prefereren is.

Wat concreet verandert voor webwinkels (aannemende dat het bedrijf de omzet-drempel haalt):

 • Je moet alle relevante BTW-tarieven van alle EU-landen opnemen in je webwinkel
 • Op het moment dat het duidelijk is in welk land een klant is gevestigd, kun je het definitieve BTW-tarief vaststellen over de aankoop
 • Misschien is dit verwarrend voor klanten, omdat het eindbedrag lijkt te verspringen, maar tot op heden heb ik er nog geen klachten over gehoord.

BTW-tarieven EU-landen

Intracommunautaire werving: 0%-tarief

Met intracommuautaire werving wordt bedoeld dat je zakelijk goederen of diensten koopt in een ander EU-land dan waar je zelf gevestigd bent. Dat is mogelijk tegen het zogenaamde 0%-tarief waarbij de koper vervolgens zelf aangifte doet in zijn of haar land:

 • Meestal moet de koper expliciet vantevoren om toepassing van deze regeling vragen. De verkoper moet verifiëren dat de koper daadwerkelijk een bedrijf is, om te voorkomen dat iedereen om een 0%-factuur vraagt
 • Aantonen dat je een bedrijf bent, gaat via toetsing van het BTW-nummer. Er bestaan online diensten om deze nummers real-time te checken, bv. in een plugin voor een webwinkel. BTW-nummers zijn niet hetzelfde als KvK-nummers. Deze laatste zijn in mijn beleving niet zo gemakkelijk real-time te checken
 • Als een koper niet kan aantonen dat hij of zij een bedrijf is, en de verkoop vindt toch plaats tegen 0% BTW, dan kan de verkopende partij door de fiscus aansprakelijk worden gesteld voor de BTW - En terecht: Anders zou ik iedereen zonder BTW laten betalen zodat ik lagere prijzen heb voor particulieren.

Vervolgens berekent de kopende partij zelf het BTW-bedrag naar zijn of haar locale tarief. Als de koper een Nederlandse partij betreft, geef je het BTW-bedrag naar Nederlands tarief aan op je BTW-aangfite (post 4b). Dit bedrag neem je ook op in post 5b. Voorbelasting. Op die manier betaal je per saldo geen BTW over deze transactie.

Rekenvoorbeeld BTW-aangifte (ik ben koper)

 • Ik realiseer € 5.000 aan omzet, met € 1.050 aan BTW
 • Ik heb € 262,50 aan voorbelasting betaald (allemaal binnenlandse dingen)
 • Ik koop tegen het 0%-tarief een tweedehands laptop in Polen voor € 500
 • In Nederland zou daar € 105 BTW over gelden
Hoe ik dit verwerk in m'n BTW-aangifte bron
BTW-aangifte:
 • Post 4b: Het BTW-bedrag volgens het Nederlandse tarief (in dit geval: 21% over € 500)
 • Post 5b: € 262,50 (overige voorbelasting) + € 105 = € 367,50

Als je de BTW al hebt betaald

Dit betreft de situatie dat je een zakelijke koper bent en iets koopt in een ander EU-land, maar hebt vergeten om om een 0%-BTW-factuur te vragen:

Officiële procedure

De officiële procedure is om de BTW apart terug te vragen bron.

Uitleg Belastingdienst bron

Practische aanpak

Een meer practische doch niet geheel correcte aanpak: Incorporeer in voorbelasting zowel het BTW-bedrag dat je in het buitenland hebt betaald als volgens het Nederlandse tarief. De reden waarom dit niet correct is: De betreffende BTW heb je in het buitenland betaald, maar je vraagt het terug van de Nederlandse Belastingdienst. Plus dat je om een 0-factuur had moeten vragen. Desalniettemin denk ik dat dit geen ramp is.

Een andere practische aanpak: Beschouw het als een Nederlandse transactie: Incorporeer het betaalde BTW-bedrag in voorbelasting en sla post 4b over. Dit is hoe ik in het verleden doorgaans omging met dit soort transacties.

Uitvoer buiten EU

Dan 0% BTW. Zowel voor particulieren als ondernemers [2]:

Wanneer u goederen uitvoert naar niet-EU-landen of opslaat in een douane-entrepot, brengt u 
0% btw in rekening aan uw afnemer. Het maakt hierbij niet uit of u levert aan een ondernemer 
of aan een particulier. U moet wel de uitvoer aantonen. Dit doet u met behulp van uw 
administratie. Levert u aan een buitenlandse ondernemer die zelf de goederen bij u afhaalt? 
Dan kunt u ook het 0%-tarief gebruiken. U moet dan wel aantonen dat uw afnemer ondernemer is 
en dat de goederen de EU hebben verlaten.

Levert u goederen aan een particulier die deze goederen meeneemt in zijn bagage naar een 
niet-EU-land? U kunt deze goederen btw-vrij leveren. Hoe u dat doet, leest u bij Export door 
particulier die buiten de EU woont.

Invoer van buiten de EU

Met deze situatie heb ik het minst te maken [3]:

 • Ik vermoed dat als het even kan, je moet inkopen zonder BTW
 • Bij import in Nederland moet je de BTW naar Nederlands tarief aangeven.

Terminologie in verschillende landen & talen

Is VAT een landspecifieke term of een algemene term? Hoe zit dat?

 • De termen belasting toegevoegde waarde, BTW, omzetbelasting en OB zijn algemene termen, naast een term voor de specifieke implementatie van deze soort belasting in Nederland en in België. Ik gebruik de term omzetbelasting en OB liever niet: Dit lijken meer technische termen te zijn, die voornamelijk door de Belastingdienst worden gebruikt
 • De algemene Engelse term voor deze soort belasting is value-added tax of VAT [4]. Zie ook de zinsnede a vat in [5]. Daarnaast wordt deze term gehanteerd voor specifieke implementaties in verschillende landen
 • Een andere algemene term is goods and services tax. Deze term is minder gebruikelijk en daarnaast ook de term voor specifieke gevallen, zoals in Australië. Daarom gebruik ik deze term liever niet als het om het algemene begrip gaat
 • Sommige landen, ihb. de VS, hebben geen BTW, maar een verkoopbelasting. De algemene term daarvoor in het Engels is sales tax [6]
 • Zie https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_value_added_tax#VAT_rates voor een overzicht van de benamingen & afkortingen per EU-land.

Zie ook

Bronnen

Algemeen

BTW vermelden

Intracommunautaire werving

Nieuwe regels vanaf 1 juli 2021