Arrays (Bash)

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beginnetje

#!/bin/bash

a=(1 2 "Drie" 4 "Vijf")

echo $a    # Returns "1" - First item of the array
echo $a[0]   # Returns "1[0]" - The [0] part is treated as a literal
echo ${a[0]}  # Returns "1"
echo ${a[@]}  # Returns "1 2 3 4" - whole array

Nog een beginnetje:

a[0]="Nul"
a[1]="Eén"

echo $a    # Toont alleen eerste element
echo $a[0]   # Output: Null[0] - Waarschijnlijk niet wat de bedoeling was
echo ${a[1]}  # OK

Multi-dimensional arrays

Bash ondersteunt geen multidimensionale arrays, maar je kunt een heel eind komen middels associative arrays

Associative arrays

 • Associative arrays zijn arrays waarbij je elementen een eigen naam kunt geven. Je kunt ze daarnaast goed gebruiken voor multi-dimensionele arrays
 • Associatieve arrays zijn nieuwe in Bash 4. Om te verifiëren welke versie van Bash je hebt: bash --version
declare -A arr
arr[0,0,0]="000"
arr[0,0,1]="001"
arr[0,1,0]="010"
arr[0,1,1]="011"
arr[1,0,0]="100"
arr[1,0,1]="101"
arr[1,1,0]="110"
arr[1,1,1]="111"

echo "${arr[0,0,0]} ${arr[0,0,1]} ${arr[0,1,0]} ${arr[0,1,1]}"
echo "${arr[1,0,0]} ${arr[1,0,1]} ${arr[1,1,0]} ${arr[1,1,1]}"

Loop through array

Dit werkt. Merk op dat $i de waarde van de cel bevat, niet de index:

array=( one two three )
for i in "${array[@]}"
do
  echo "$i"
done

Dit werkt niet zomaar voor associate array: De loop gaat door alle elementen, en niet door alleen de rijen.

Dit werkt prima voor een twee-dimensionale associative array:

i=1
for ((i; i<=$number_of_sites; i++))
do
  echo "Row ${i}: ${site[$i,1]} & ${site[$i,2]}"
done

Unset

Gebruik het statement unset om een array te vernietigen:

#1/bin/bash


# Create & fill an array
########################################
#
declare -A tr

echo "Newly declared array: ${tr[@]}"

tr[1,1]="hoi";	tr[1,2]="doei"

echo "Filled array: ${tr[@]}"


# Re-declare doesn't reset
########################################
#
declare -A tr

echo "Array after redeclaring - It doesn't reset the array:"
echo ${tr[@]}


# Unset array
########################################
#
unset tr

echo "Array after unset - Now it's empty: ${tr[@]}"


# Unset a non-existing array
########################################
#
echo "Unsetting a non-existing array doesn't give an error:"
unset ik_besta_niet

Uitvoer:

Newly declared array: 
Filled array: doei hoi
Array after redeclaring - It doesn't reset the array:
doei hoi
Array after unset - Now it's empty: 
Unsetting a non-existing array doesn't give an error:

Bronnen