Arch Linux - Installatie

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Note-to-self: root-partitie aan het begin en swap aan het eind

Primaire bron: Deze video van Goguda55.

Installatiebestand & medium

 • Arch Linux is prima te downloaden als torrent]. Dan krijg je een .iso-cd-image-bestand.
 • Maak een bootable USB-stick. Da's tegenwoordig gemakkelijker dan het branden van een cd of dvd. Zie Bootable USB-stick voor details
 • Start vanaf de USB-stick, en kies de bovenste optie (Start Arch Linux of zoiets)
 • Installatie binnen VirtualBox? Dan kun je het .iso-bestand mounten als een cd - Nog efficiënter!
 • Gebruik geen oude Arch Linux-installatieschijven of -bestanden: Sommige sleutels zijn nu niet meer geldig, en dat geeft key... could not be imported-foutmeldingen.

Installatie basissysteem

Device-aanduiding achterhalen

Device-aanduiding achterhalen: fdisk -l

Disk partitioneren

Vroeger gebruikte ik fdisk om schijven te partitioneren. Daarnaast heb je cgdisk en cfdisk. Alledrie worden meegeleverd met Arch Linux. 'cfdisk bevalt me duidelijk het beste (in cgdisk kun je geen decimaalscheidingsteken gebruiken bij aangeven grootte van partities en daar krijg je geen foutmelding over).

 • cfdisk /dev/sda
 • Kies DOS, anders later een probleem bij installatie boot-manager. Alleen in specifieke gevallen GPT gebruiken [1]
  • sda1 - Root - Linux X86-64 7,5GB
  • sda2 - Swap - Linux Swap - 0,5GB

Formatteren, mount & swap

 • formatteren: mkfs.ext4 /dev/sda1
 • Mount the root-partitie: mount /dev/sda1 /mnt
 • Initiëer de swap-partititie: mkswap /dev/sda2

Installatie basissysteem

Installeer basissyteem met

pacstrap /mnt base base-devel
 • base-devel is nieuw voor mij. Duurde bij verschillende pogingen 20s, 34s

Foutmelding: Key ... could not be imported

Gebruik geen oude installatiebronnen: Sommige sleutels worden na verloop van tijd niet meer geaccepteerd. In april 2015 gebruikte ik een cd uit 2013, en kreeg als foutmelding: error: key "anatol pomozov" could not be imported.

Je kunt deze foutmeldingen omzeilen door het SigLevel aan te passen:

vi /etc/pacman.conf
SigLevel = Never

maar een veel betere oplossing: Maak een up-to-date USB-stick aan!

Verder

 • arch-chroot /mnt
 • passwd
 • vi /etc/locale.gen. Un-comment de twee regels voor en_US (vi kent geen delete. Alleen backspace)
 • locale-gen
 • rm /etc/localtime
 • ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localetime
 • echo arch2018 > /etc/hostname
 • pacman -S grub-bios
 • grub-install /dev/sda
 • mkinitcpio -p linux
 • grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 • exit
 • genfstab /mnt >> /mnt/etc/fstab
 • umount /mnt
 • reboot

Installatie desktop environment

Bron: YouTube: Goguda55 Tech Tutorials - How to install a Desktop Environment in Arch Linux

Maak een gebruiker aan

 • useradd -m -g users -s /bin/bash strompf
 • passwd strompf
 • visudo

Prerequisites

 • pacman -S xorg-server → Kies default
 • pacman -S xorg-server-utils xorg-xinit - Werkt allebei niet meer → pacman -S xorg-apps [2] → Kies steeds default
 • pacman -S xf86-video-vesa
 • pacman -S xf86-video-intel - Ik geloof dat dit beter is dan de vesa-driver
 • pacman -S gdm

Desktop environment

 • pacman -S cinnamon → Dit is de basis-groep. Voor Cinnamon zijn er amper aanvullende groepen. Eigenlijk alleen nemo-fileroller:
 • pacman -S nemo-fileroller
 • systemctl enable gdm

reboot. Bij opstarten aan denken om bij sessie Cinnamon (of zoiets) te kiezen. Anders krijg je een nogal gare Gnome-sessie.

Naderhand

 • Geen shell beschikbaar! Vreemd, want xterm is onderdeel van xorg. Deze thread suggereert om volgende keer gnome-terminal te installeren
 • Geen netwerk! Was niet zo moeilijk om ethernet te activeren, maar nog uitzoeken hoe ik ervoor zorg dat dat altijd geactiveerd is
 • Nog veel te doen: https://wiki.archlinux.org/index.php/cinnamon#Configuration

Appendix: Script voor basisinstallatie

Dit komt uit 2016. Misschien bruikbaar:


#!/bin/sh
#
# Script voor installatie Arch Linux
#
#####################################################
### Hostname aanpassen
#####################################################
#
# Werkt alleen als je dit script met sudo aanroept
# Werkt niet met 'sudo echo ...'
#
# echo aspire2015 > /etc/hostname

#####################################################
### Installatie SSH voltooien
#####################################################
#
# systemctl enable sshd

#####################################################
### .bashrc bijwerken
#####################################################
#

# echo 'alias ll="ls -lhA"' >> ~/.bashrc
# echo 'alias vi="vim"' >> ~/.bashrc
# source ~/.bashrc

#####################################################
### Locale
#####################################################
#
# echo 'en_GB.UTF-8 UTF-8' >> /etc/locale.gen
# echo 'nl_NL.UTF-8 UTF-8' >> /etc/locale.gen
# locale-gen
# echo LANG=en_GB.UTF-8 > /etc/locale.conf
# export LANG=en_GB.UTF-8

#####################################################
### Tijdzonde instellen
#####################################################
#
# Geeft meestal een foutmelding omdat de link al bestaat
# Mag deze regel weg?
#
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime

#####################################################
### Klok
#####################################################
#
# hwclock --systohc --utc

#####################################################
### host instellen 
#####################################################
#
# host_naam="aspire2015"
# echo $host_naam > /etc/hostname
# if grep -Fq "$host_naam" /etc/hosts
# then
#     echo "$host_naam al ingesteld in /etc/hosts";
# else
#    echo -e "127.0.0.1\t$host_naam" >> /etc/hosts
#    echo -e "::1\tlocalhost.localdomain.localhost\t$host_naam" >> /etc/hosts
#    echo -e "::1   ip6-localhost ip6-loopback" >> /etc/hosts
#    echo -e "fe00::0 ip6-localnet" >> /etc/hosts
#    echo -e "ff00::0 ip6-mcastprefix" >> /etc/hosts
#    echo -e "ff02::1 ip6-allnodes" >> /etc/hosts
#    echo -e "ff02::2 ip6-allrouters" >> /etc/hosts 
# fi   

Zie ook

Bronnen