Apache - Mappen niet browsable maken

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Probleem

Het probleem: Deze map bevat geen serveerbare content. Daarom wordt de inhoud van de map getoond

Oorzaak

Ergens in /etc/apache2/apache2.conf staat:

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

en dat woord Indexes is de oorzaak.

Oplossing (apr. 2018)

Resultaat: Map is niet meer browsable

Toevoeging aan het eind van /etc/apache2/apache2.conf:

# Make folders non-browsable
############################
#
<Directory /var/www/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Oplossing (feb. 2020)

Silas heeft een betere oplossing:

sudo a2dismod -f autoindex

Ik denk dat dit beter is, omdat het een meer 'fundamentele' oplossing is: Nu wordt nergens meer een index getoond.

Bronnen