AVG

Uit De Vliegende Brigade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel gaat over de AVG in relatie tot online marketing, e-commerce, hosting, etc.

Persoonlijk gebruik

Opslaan van persoonsgegevens voor persoonlijk gebruik is geen probleem. Denk aan verjaardagskalenders of wat je in je dagboek schrijft [1]

Mag je persoonsgegevens verwerken?

Je mag persoonsgegevens alleen verwerken, indien daar een wettelijke grondslag voor is, aka AVG-grondslag. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. Dit artikel is beperkt tot deze eerste categorie. Er zijn zes wettelijke grondslagen. Zo snel je aan één van deze voorwaardes voldoet, is verwerking toegestaan:

  1. Toestemming van de betrokkene
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
  4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
  5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
  6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Voorbeeld: Webwinkel

  • Een webwinkel mag NAW-gegevens vragen vanwege de tweede AVG-grondslag. Een webwinkel hoeft dus niet specifiek toestemming te vragen voor het opslaan van die gegevens
  • Voor opslaan van alternatieve gegevens (bv. surfgedrag op de site), is wél toestemming nodig, want daar geldt de tweede grondslag niet.

Bronnen