WP-CLI (commando's)

Uit De Vliegende Brigade
(Doorverwezen vanaf Wp plugin deactivate)
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook WP-CLI (algemeen).

Inhoud

wp

wp is het hoofdcommando.

 • Als je dit commando (zonder argmenten) geeft terwijl de werkmap geen WP-installatie betreft, krijg je een overzicht van de 'generieke' wp-commando's
 • Als je dit commando (zonder argumenten) geeft terwijl de werkmap een WP-installatie betreft, krijg je tevens plugin-specifieke commando's te zien.

Voorbeeld deel van de output binnen een WP-installatie waar WooCommerce is geïnstalleerd ('wp wc'):

NAME

 wp

DESCRIPTION

 Manage WordPress through the command-line.

SYNOPSIS

 wp <command>

SUBCOMMANDS

 cache        Manage the object cache.
 cap         Manage user capabilities.
 checksum      Verify WordPress core checksums.
 cli         Review current WP-CLI info, check for updates, or see
           defined aliases.
 comment       Manage comments.
 config       Manage the wp-config.php file
 core        Download, install, update and manage a WordPress
           install.
 cron        Manage WP-Cron events and schedules.
 db         Perform basic database operations using credentials
           stored in wp-config.php
 eval        Execute arbitrary PHP code.
 eval-file      Load and execute a PHP file.
 export       Export WordPress content to a WXR file.
 help        Get help on WP-CLI, or on a specific command.
 import       Import content from a WXR file.
 language      
 media        Import new attachments or regenerate existing ones.
 menu        List, create, assign, and delete menus.
 network       
 option       Manage options.
 package       Manage WP-CLI packages.
 plugin       Manage plugins.
 post        Manage posts.
 post-type      Manage post types.
 rewrite       Manage rewrite rules.
 role        Manage user roles.
 scaffold      Generate code for post types, taxonomies, plugins,
           child themes, etc.
 search-replace   Search/replace strings in the database.
 server       Launch PHP's built-in web server for this specific
           WordPress installation.
 shell        Interactive PHP console.
 sidebar       Manage sidebars.
 site        Perform site-wide operations.
 super-admin     Manage super admins on WordPress multisite.
 taxonomy      Manage taxonomies.
 term        Manage terms.
 theme        Manage themes.
 transient      Manage transients.
 user        Manage users.
 wc         
 widget       Manage sidebar widgets.

wp cli update

Je kunt WP-CLI updaten middels

wp cli update

of door 'm opnieuw te installeren.

wp comment

https://developer.wordpress.org/cli/commands/comment/:

wp comment approve 	Approve a comment.
wp comment count 	Count comments, on whole blog or on a given post.
wp comment create 	Create a new comment.
wp comment delete 	Delete a comment.
wp comment exists 	Verify whether a comment exists.
wp comment generate 	Generate some number of new dummy comments.
wp comment get 	    Get data of a single comment.
wp comment list 	Get a list of comments.
wp comment meta 	Manage comment custom fields.
wp comment recount 	Recalculate the comment_count value for one or more posts.
wp comment spam 	Mark a comment as spam.
wp comment status 	Get status of a comment.
wp comment trash 	Trash a comment.
wp comment unapprove 	Unapprove a comment.
wp comment unspam 	Unmark a comment as spam.
wp comment untrash 	Untrash a comment.
wp comment update 	Update one or more comments.

wp comment delete

Bv.:

> wp comment list
+------------+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------------+
| comment_ID | comment_post_ID | comment_date    | comment_approved | comment_author   | comment_author_email |
+------------+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------------+
| 1     | 1        | 2017-10-13 13:02:3 | 1        | A WordPress Commen | wapuu@wordpress.examp |
|      |         | 7         |         | ter        | le          |
+------------+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------------+

> wp comment delete 1
Success: Trashed comment 1.

wp comment list

Bv.:

> wp comment list
+------------+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------------+
| comment_ID | comment_post_ID | comment_date    | comment_approved | comment_author   | comment_author_email |
+------------+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------------+
| 1     | 1        | 2017-10-13 13:02:3 | 1        | A WordPress Commen | wapuu@wordpress.examp |
|      |         | 7         |         | ter        | le          |
+------------+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+-----------------------+

wp config

* wp config create
* wp config get
* wp config path

wp core

Download, install, update and manage a WordPress install. Subcommando's:

* wp core check-update 	   Check for WordPress updates via Version Check API.
* wp core config       Creëer een config-bestand, voorafgaand aan installatie van een site
* wp core download 	   Download core WordPress files.
* wp core install 	   Runs the standard WordPress installation process.
* wp core is-installed 	   Check if WordPress is installed.
* wp core multisite-convert  Transform a single-site install into a WordPress multisite install.
* wp core multisite-install  Install WordPress multisite from scratch.
* wp core update 	   Update WordPress to a newer version.
* wp core update-db      Run the WordPress database update procedure.
* wp core version 	   Display the WordPress version.

wp core config

Creëer een nieuw wp-config.php-bestand. Dit commando wordt niet genoemd op de site. Daar heb je het vergelijkbare commando wp config create.

wp config create

  --dbname=<dbname>      Set the database name.
  --dbuser=<dbuser>      Set the database user.
  [--dbpass=<dbpass>]     Set the database user password.
  [--dbhost=<dbhost>]     Set the database host.
                default: localhost
  [--dbprefix=<dbprefix>]   Set the database table prefix.
                default: wp_
  [--dbcharset=<dbcharset>]  Set the database charset.
                default: utf8
  [--dbcollate=<dbcollate>]  Set the database collation.
                default:
  [--locale=<locale>]     Set the WPLANG constant. 
                Defaults to $wp_local_package variable.
  [--extra-php]        If set, the command copies additional PHP code 
                into wp-config.php from STDIN.
  [--skip-salts]        If set, keys and salts won’t be generated, 
                but should instead be passed via --extra-php.
  [--skip-check]        If set, the database connection is not checked.
  [--force]          Overwrites existing files, if present. 

wp core download

Voorbeeld van gedownloade WordPress-instanties als zip-bestanden

download een actuele WordPress-instantie en plaats die uitgepakt en MD5-geverifiëerd in de werkmap, of in de map die wordt meegegeven.

wp core download

  [--path=<path>]     Specify the path in which to install WordPress. Defaults to current directory.
  [--locale=<locale>]   Select which language you want to download.
  [--version=<version>]  Select which version you want to download. Accepts a version number, ‘latest’ or ‘nightly’
  [--force]        Overwrites existing files, if present. 

Wat-ie precies doet:

 • De WordPress-instantie wordt gedownload als gezipped phar-archief naar /tmp. Zie afbeelding hiernaast
 • md5-hash van dit archiefbestand wordt geverifiëerd
 • Het archiefbestand wordt uitgepakt naar een tijdelijke locatie

Foutmelding: Couldn't decompress

Het probleem:

wp core download
Downloading WordPress 4.8.2 (en_US)...
md5 hash verified: 2e8744a702a3d9527782d9135a4c9544
Error: Couldn't extract WordPress archive. unable to decompress gzipped phar archive "/tmp/wp_59c276fb45c4b.tar.gz" to temporary file

Aanvullende gegevens:

 • sudo chmod o+w /tmp - Hielp niet
 • sudo /usr/local/bin/wp core download --allow-root - Hielp niet
 • wp cli ge-update - Hielp niet

wp core install

Installeer een gedownloade WordPress-instantie:

wp core install 

  --url=<url> 
  --title=<site-title> 
  --admin_user=<username>
  [--admin_password=<password>]  # Defaults to randomly generated string
  [--admin_email=<email>]
  [--skip-email]         # Don't send email notification
 • Dit commando moet uitgevoerd worden in de working map waar de installatiebestanden staan, en waar de site geïnstalleerd moet worden
 • Op mijn ontwikkelcomputer kreeg ik een foutmelding dat Sendmail niet gevonden kon worden. Ik weet niet of dat door het script komt, of een configuratiefout ergen op m'n computer.

wp core update

Simpel:

wp core update

Plugins worden hierbij niet bijgewerkt.

wp core update-db

Geen idee waarom er een apart commando is om de db bij te werken. Eén keer gedaan na update van een site die al een tijdje niet was bijgewerkt: Geen verschil.

wp cron

wp cron event

wp cron schedule

 • Er lijkt maar één subcommando te zijn: schedule
 • wp cron schedule list: Overzicht van alle cron-jobs

wp cron test

wp language

https://developer.wordpress.org/cli/commands/language/

wp language core

wp language core heeft betrekking op wat ik site-language noem - WordPress & Taal » Site-language.

Bv.:

wp language core install nl_NL
wp language core activate nl_NL
wp language core update

https://developer.wordpress.org/cli/commands/language/core/

wp language plugin

Bv.:

wp language plugin install akismet nl_NL
wp language plugin update --all

Bron: https://developer.wordpress.org/cli/commands/language/plugin/

wp language theme

Bv.:

wp language theme install twentyseventeen nl_NL

https://developer.wordpress.org/cli/commands/language/theme/

wp media

Imports files as attachments, regenerates thumbnails, or lists registered image sizes.

wp media image-size

Lists image sizes registered with WordPress.

wp media import

Met wp media import kun je afbeeldingen importeren inclusief attributen, en allerlei bijbehorende truuks uithalen. Wat je niet lijkt te kunnen doen: De bestandsnaam aanpassen (dus dat de bestandsnaam na import anders is dan daarvoor).

Zie Wp media import (WP-CLI) voor details.

wp media regenerate

 • Regenerates thumbnails for one or more attachments.
 • Dit blijkt de oplossing te zijn voor update-lag zoals ik die ervoer in maart 2021 - Update-lag (WordPress)

Voorbeelden (maart 2021):

wp media regenerate 19328  # 19328 = attachment-id
# Regenerate all images
#
# * Approx. 33.000 images (x several presets)
# * Processing speed: About 100 images/minute
# * Total time: 8h24min
#
wp media regenerate

wp plugin

* wp plugin activate 	  Activate a plugin.
* wp plugin deactivate 	  Deactivate a plugin.
* wp plugin delete 	  Delete plugin files without deactivating or uninstalling.
* wp plugin get 	  Get details about an installed plugin.
* wp plugin install 	  Install a plugin.
* wp plugin is-installed  Check if the plugin is installed.
* wp plugin list 	  Get a list of plugins.
* wp plugin path 	  Get the path to a plugin or to the plugin directory.
* wp plugin search 	  Search the WordPress.org plugin directory.
* wp plugin status 	  See the status of one or all plugins.
* wp plugin toggle 	  Toggle a plugin’s activation state.
* wp plugin uninstall 	  Uninstall a plugin.
* wp plugin update 	  Update one or more plugins.

wp plugin activate

Bv.

wp plugin activate hello

wp plugin deactivate

Bv.

wp plugin deactivate hello

Je kunt in één keer meerdere plugins deactiveren. Scheid de namen met spaties (niet met komma's):

wp plugin deactivate wp-rocket redis-cache wp-dbmanager iwp-client

wp plugin delete

Bv.

wp plugin delete hello
wp plugin delete contact-form-7
 • WP-CLI kan schrijven en bestanden verwijderen - Handig!
 • Je hoeft een plugin niet eerst te stoppen.

wp plugin install

Installeer een WP-plugin op een site:

wp plugin install

  <plugin-naam|zip|url>  # A plugin slug, the path to a local zip file, or URL to a remote zip file.

  [--version=<version>]  # If set, get that particular version from wordpress.org, 
              # instead of the stable version

  [--force]        # If set, the command will overwrite any installed version of the plugin, 
              # without prompting for confirmation.

  [--activate]      # If set, the plugin will be activated immediately after install.

  [--activate-network]  # If set, the plugin will be network activated immediately after install

Voorbeeld

wp plugin install duplicate-page --activate

Met URL

Heel handig dat je ipv. de slug, ook een URL naar een remote zip file kunt aangeven: Soms weet ik de URL wel, maar gek genoeg niet de slug, zoals hier:

wp plugin install https://downloads.wordpress.org/plugin/google-analytics-dashboard-for-wp.6.2.1.zip

...Werkt perfect.

wp plugin search

Zoek in de online plugin-bibliotheek:

wp plugin search

  <search>         The string to search for.

  [--page=<page>]      Optional page to display.
               default: 1

  [--per-page=<per-page>]  Optional number of results to display.
               default: 10
  [--field=<field>]     Prints the value of a single field for each plugin.
  [--fields=<fields>]    Ask for specific fields from the API. Defaults to name,slug,author_profile,rating. Acceptable values:

  name: Plugin Name
  slug: Plugin Slug
  version: Current Version Number
  author: Plugin Author
  author_profile: Plugin Author Profile
  contributors: Plugin Contributors
  requires: Plugin Minimum Requirements
  tested: Plugin Tested Up To
  compatibility: Plugin Compatible With
  rating: Plugin Rating
  num_ratings: Number of Plugin Ratings
  homepage: Plugin Author’s Homepage
  description: Plugin’s Description
  short_description: Plugin’s Short Description 

[--format=<format>]     Render output in a particular format.

  default: table
  options:
  – table
  – csv
  – count
  – json
  – yaml

wp plugin status

Bv.:

> wp plugin status

15 installed plugins:
 UA advanced-custom-fields-pro       5.7.10
 A classic-editor             1.4
 A contact-form-7             5.1.1
 A contact-form-7-honeypot        1.14
 A mollie-payments-for-woocommerce    5.1.0
 A tinymce-advanced            5.0.1
 A woocommerce              3.5.4
 A woocommerce-pdf-invoices-packing-slips 2.2.7
 A woocommerce-pdf-ips-templates     2.1.12
 A woocommerce-pip            3.6.1
 A woocommerce-quantity-increment     1.1.0
 A wordfence               7.2.2
 A wp-mail-smtp              1.4.1
 A wp-sync-db-1.6             1.6
 A wp-sync-db-media-files-master     1.1.4b1

Legend: A = Active, U = Update Available

of

> wp plugin status duplicate-post

wp plugin status duplicate-post

Plugin duplicate-post details:
  Name: Duplicate Post
  Status: Active
  Version: 3.2.2
  Author: Enrico Battocchi
  Description: Clone posts and pages.

Toepassingen

 • De output van wp plugin status kan handig zijn als input voor een script om een nieuwe site te bouwen
 • Voor eigen routines om propriëtaire plugins bij te werken. Dan zou ik alleen het nummer aan het eind willen hebben

Versie-nummer uitfilteren

Je kunt het format van de output niet aanpassen middels parameters, maar wellicht dat bv. grep de output al een stuk hanteerbaarder maakt. Voorbeeld:

wp plugin status advanced-custom-fields-pro
Unable to open /var/www/example.com/wp-content/wflogs/config.php for reading and writing.
Plugin advanced-custom-fields-pro details:
  Name: Advanced Custom Fields PRO
  Status: Active
  Version: 5.7.10 (Update available)
  Author: Elliot Condon
  Description: Customize WordPress with powerful, professional and intuitive fields.

In dit geval geeft de string Update available precies de info die ik zoek.

Ander voorbeeld:

wp plugin status advanced-custom-fields-pro | grep Update
Unable to open /var/www/example.com/wp-content/wflogs/config.php for reading and writing.
  Version: 5.7.10 (Update available)

De waarschuwingstekst tav. wflogs krijg ik trouwens niet zomaar weggetoverd.

wp plugin update

wp plugin update

  [<plugin>…]       One or more plugins to update.
  [--all]         If set, all plugins that have updates will be updated.
  [--exclude=<name>]    Comma separated list of plugin names that should be excluded from updating.
  [--minor]        Only perform updates for minor releases (e.g. from 1.3 to 1.4 instead of 2.0)
  [--patch]        Only perform updates for patch releases (e.g. from 1.3 to 1.3.3 instead of 1.4)
  [--format=<format>]   Render output in a particular format.
  ---
  default: table
  options:
  – table
  – csv
  – json
  – summary
  ---
  [--version=<version>]  If set, the plugin will be updated to the specified version.
  [--dry-run]       Preview which plugins would be updated. 

Bv.:

wp plugin update --all

wp post

 • Manages posts, content (pages), and meta. Especially also pages'. Er is geen commando zoals wp page
 • Help: wp help post

Bronnen

wp post create

Voorbeelden

# * Zonder post_status wordt de status "draft"
# * Als je dit commando herhaalt, krijg je een nieuwe pagina met dezelfde titel
#  Er wordt dus geen bestaande pagina aangepast
#
wp post create \
        \
	--post_type=page \
	--post_title='test (3)' \
	--post_content="Jantje zag eens pruimen hangen" \
	--post_status="publish"
##############################################################
# Creeer een pagina + get id
##############################################################
#
i2=$( \
	wp post create \
	        \
		--post_type=page \
		--post_title='test (3)' \
		--post_content="Jantje zag eens pruimen hangen" \
		--post_status="publish" \
| sed "s/^Success: Created post //" | sed "s/\.//"	
)

echo "Gevonden: $i2"

Bronnen

wp post delete

Let op: Dit commando verwijdert zowel posts als pages. Dat kan soms verwarring geven.

Voorbeeld:

##############################################################
# Verwijder sample pagina
##############################################################
#
wp post list
wp post delete 1

Output:

+----+--------------+-------------+---------------------+-------------+
| ID | post_title  | post_name  | post_date      | post_status |
+----+--------------+-------------+---------------------+-------------+
| 1 | Hello world! | hello-world | 2017-12-02 11:37:28 | publish   |
+----+--------------+-------------+---------------------+-------------+
Success: Trashed post 1.

Nog een keer, maar nu echt:

##############################################################
# Verwijder sample pagina
##############################################################
#
wp post list --post_type="page"
wp post delete 2

Output:

+----+-------------+-------------+---------------------+-------------+
| ID | post_title | post_name  | post_date      | post_status |
+----+-------------+-------------+---------------------+-------------+
| 2 | Sample Page | sample-page | 2017-12-02 11:37:28 | publish   |
+----+-------------+-------------+---------------------+-------------+
Success: Trashed post 2.

wp post edit

wp post generate

wp post get

wp post list

Retrieve a list of posts/pages/etc. E.g.:

> wp post list

+----+--------------+-------------+---------------------+-------------+
| ID | post_title  | post_name  | post_date      | post_status |
+----+--------------+-------------+---------------------+-------------+
| 1 | Hello world! | hello-world | 2017-11-26 11:11:28 | publish   |
+----+--------------+-------------+---------------------+-------------+
> wp post list --post_type="page"

+----+---------------+---------------+---------------------+-------------+
| ID | post_title  | post_name   | post_date      | post_status |
+----+---------------+---------------+---------------------+-------------+
| 7 | test (3)   |        | 2017-11-26 12:26:42 | draft    |
| 6 | test (2)   | test-2    | 2017-11-26 12:23:05 | publish   |
| 2 | Sample Page  | sample-page  | 2017-11-26 11:11:28 | publish   |
+----+---------------+---------------+---------------------+-------------+
# Je kunt filteren op post_name, maar niet op post_title
#
> wp post list --post_type=page --name="test-3" --field=ID

8
# Redirect output naar een variable: Gebruik i=$(...)
#
i=$(wp post list --post_type=page --name="test-3" --field=ID)
echo "gevonden id: $i"

Bronnen

wp post meta

wp post term

wp post update

wp search-replace

Voorbeeld wp search-replace waarbij siteurl en home worden aangepast - Oude situatie
Voorbeeld wp search-replace waarbij siteurl en home worden aangepast - Nieuwe situatie

wp search-replace vervangt strings in de database. Kan handig zijn rondom migraties.

Syntaxis

wp search-replace <old> <new> [<table>...] 
  [--dry-run] 
  [--network] 
  [--all-tables-with-prefix] 
  [--all-tables] 
  [--export[=<file>]] 
  [--export_insert_size=<rows>] 
  [--skip-tables=<tables>] 
  [--skip-columns=<columns>] 
  [--include-columns=<columns>] 
  [--precise] 
  [--recurse-objects] 
  [--verbose] 
  [--regex] 
  [--regex-flags=<regex-flags>] 
  [--regex-delimiter=<regex-delimiter>] 
  [--format=<format>] 
  [--report] 
  [--report-changed-only] 
  [--log[=<file>]] 
  [--before_context=<num>] 
  [--after_context=<num>]

Als het niet lukt om te connecten met een database middels de gegevens in wp-config.php, krijg je een foutmelding.

Welke tabellen & velden?

Dit commando vervangt niet in alle tabellen, maar in specifieke tabellen en in specifieke velden. Zie [1] voor details. Een indicatie (met de optie --dry-run van de tabellen en velden waar dit commando standaard actie op onderneemt:

+----------------------------------+-----------------------+--------------+------+
| Table              | Column        | Replacements | Type |
+----------------------------------+-----------------------+--------------+------+
| wp_actionscheduler_actions    | hook         | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_actions    | status        | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_actions    | args         | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_actions    | schedule       | 0      | PHP |
| wp_actionscheduler_actions    | extended_args     | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_groups    | slug         | 0      | SQL |
| wp_actionscheduler_logs     | message        | 0      | SQL |
| wp_commentmeta          | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_commentmeta          | meta_value      | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author    | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author_email | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author_url  | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_author_IP   | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_content    | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_approved   | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_agent     | 0      | SQL |
| wp_comments           | comment_type     | 0      | SQL |
| wp_links             | link_url       | 0      | SQL |
| wp_links             | link_name       | 0      | SQL |
| wp_links             | link_image      | 0      | SQL |
| wp_links             | link_target      | 0      | SQL |
| wp_links             | link_description   | 0      | SQL |
| wp_links             | link_visible     | 0      | SQL |
| wp_links             | link_rel       | 0      | SQL |
| wp_links             | link_notes      | 0      | SQL |
| wp_links             | link_rss       | 0      | SQL |
| wp_options            | option_name      | 0      | SQL |
| wp_options            | option_value     | 14      | PHP |
| wp_options            | autoload       | 0      | SQL |
| wp_postmeta           | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_postmeta           | meta_value      | 16167    | PHP |
| wp_posts             | post_content     | 5      | PHP |
| wp_posts             | post_title      | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_excerpt     | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_status      | 0      | SQL |
| wp_posts             | comment_status    | 0      | SQL |
| wp_posts             | ping_status      | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_password     | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_name       | 0      | SQL |
| wp_posts             | to_ping        | 0      | SQL |
| wp_posts             | pinged        | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_content_filtered | 0      | SQL |
| wp_posts             | guid         | 16456    | SQL |
| wp_posts             | post_type       | 0      | SQL |
| wp_posts             | post_mime_type    | 0      | SQL |
| wp_term_taxonomy         | taxonomy       | 0      | SQL |
| wp_term_taxonomy         | description      | 0      | SQL |
| wp_termmeta           | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_termmeta           | meta_value      | 0      | SQL |
| wp_terms             | name         | 0      | SQL |
| wp_terms             | slug         | 0      | SQL |
| wp_usermeta           | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_usermeta           | meta_value      | 1      | PHP |
| wp_users             | user_login      | 0      | SQL |
| wp_users             | user_nicename     | 0      | SQL |
| wp_users             | user_email      | 0      | SQL |
| wp_users             | user_url       | 0      | SQL |
| wp_users             | user_activation_key  | 0      | SQL |
| wp_users             | display_name     | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | sku          | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | stock_status     | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | tax_status      | 0      | SQL |
| wp_wc_product_meta_lookup    | tax_class       | 0      | SQL |
| wp_wc_tax_rate_classes      | name         | 0      | SQL |
| wp_wc_tax_rate_classes      | slug         | 0      | SQL |
| wp_woocommerce_order_itemmeta  | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_woocommerce_order_itemmeta  | meta_value      | 0      | PHP |
| wp_woocommerce_payment_tokenmeta | meta_key       | 0      | SQL |
| wp_woocommerce_payment_tokenmeta | meta_value      | 0      | SQL |
| wp_yoast_seo_links        | url          | 0      | SQL |
| wp_yoast_seo_links        | type         | 0      | SQL |
+----------------------------------+-----------------------+--------------+------+
Success: 32643 replacements to be made.

wp theme

Subcommando's:

wp theme activate 	Activate a theme.
wp theme delete 	Delete a theme.
wp theme disable 	Disable a theme on a WordPress multisite install.
wp theme enable 	Enable a theme on a WordPress multisite install.
wp theme get 		Get details about a theme.
wp theme install 	Install a theme.
wp theme is-installed 	Check if the theme is installed.
wp theme list 		Get a list of themes.
wp theme mod 		Manage theme mods.
wp theme path 		Get the path to a theme or to the theme directory.
wp theme search 	Search the WordPress.org theme directory.
wp theme status 	See the status of one or all themes.
wp theme update 	Update one or more themes.

wp theme delete

Bv.

$ wp theme status
4 installed themes:
 I divi      3.0.7
 I twentyfifteen  1.8
 A twentyseventeen 1.3
 I twentysixteen  1.3

Legend: I = Inactive, A = Active

$ wp theme delete divi
Deleted 'divi' theme.
Success: Deleted 1 of 1 themes.

$ wp theme status
3 installed themes:
 I twentyfifteen  1.8
 A twentyseventeen 1.3
 I twentysixteen  1.3

Legend: I = Inactive, A = Active 

wp theme status

Bv.

wp theme status

4 installed themes:
 I divi      3.0.7
 I twentyfifteen  1.8
 A twentyseventeen 1.3
 I twentysixteen  1.3

Legend: I = Inactive, A = Active

wp transient

wp transient delete

Bv.

wp transient delete --all

wp transient get

wp transient list

wp transient set

wp transient type

wp user

wp user add-cap

wp user add-role

wp user create

wp user delete

wp user generate

wp user get

wp user import-csv

wp user list

wp user list-caps

wp user meta

wp user remove-cap

wp user remove-role

wp user session

wp user set-role

wp user spam

wp user term

wp user unspam

wp user update

Syntaxis:

wp user update <user-id> <argument + waarde>

Admin-wachtwoord aanpassen:

wp user update 1 --user_pass=12345

wp wc

wp wc betreft WooCommerce-commando's deze set commando's wordt meegeïnstalleerd met WooCommerce. Voorbeeld:

$ wp wc
usage: wp wc customer <command>
  or: wp wc customer_download <command>
  or: wp wc order_note <command>
  or: wp wc payment_gateway <command>
  or: wp wc product <command>
  or: wp wc product_attribute <command>
  or: wp wc product_attribute_term <command>
  or: wp wc product_cat <command>
  or: wp wc product_review <command>
  or: wp wc product_shipping_class <command>
  or: wp wc product_tag <command>
  or: wp wc product_variation <command>
  or: wp wc shipping_method <command>
  or: wp wc shipping_zone <command>
  or: wp wc shipping_zone_location <command>
  or: wp wc shipping_zone_method <command>
  or: wp wc shop_coupon <command>
  or: wp wc shop_order <command>
  or: wp wc shop_order_refund <command>
  or: wp wc tax <command>
  or: wp wc tax_class <command>
  or: wp wc tool <command>
  or: wp wc webhook <command>
  or: wp wc webhook_delivery <command>

See 'wp help wc <command>' for more information on a specific command.

wp wc customer

wp wc customer_download

wp wc order_note

wp wc payment_gateway

wp wc product

wp help wc product:

NAME

 wp wc product

SYNOPSIS

 wp wc product <command>

SUBCOMMANDS

 create   Create a new item.
 delete   Delete an existing item.
 get     Get a single item.
 list    List all items.
 update   Update an existing item.

GLOBAL PARAMETERS

 --path=<path>
   Path to the WordPress files.

 --url=<url>
   Pretend request came from given URL. In multisite, this argument is how the target site is specified.

 --ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]
   Perform operation against a remote server over SSH (or a container using scheme of "docker", "docker-compose", "vagrant").

 --http=<http>
   Perform operation against a remote WordPress installation over HTTP.

 --user=<id|login|email>
   Set the WordPress user.

 --skip-plugins[=<plugins>]
   Skip loading all plugins, or a comma-separated list of plugins. Note: mu-plugins are still loaded.

 --skip-themes[=<themes>]
   Skip loading all themes, or a comma-separated list of themes.

 --skip-packages
   Skip loading all installed packages.

 --require=<path>
   Load PHP file before running the command (may be used more than once).

 --[no-]color
   Whether to colorize the output.

 --debug[=<group>]
   Show all PHP errors and add verbosity to WP-CLI output. Built-in groups include: bootstrap, commandfactory, and help.

 --prompt[=<assoc>]
   Prompt the user to enter values for all command arguments, or a subset specified as comma-separated values.

 --quiet
   Suppress informational messages.

wp wc product create

Zie wp wc product create (WP-CLI).

wp wc product_attribute

wp wc product_attribute

usage: wp wc product_attribute create --name=<name> [--slug=<slug>] [--type=<type>] [--order_by=<order_by>] [--has_archives=<has_archives>] [--porcelain]
  or: wp wc product_attribute delete <id> [--id=<id>] [--force=<force>] [--porcelain]
  or: wp wc product_attribute get <id> [--id=<id>] [--context=<context>] [--fields=<fields>] [--field=<field>] [--format=<format>]
  or: wp wc product_attribute list [--context=<context>] [--fields=<fields>] [--field=<field>] [--format=<format>]
  or: wp wc product_attribute update <id> [--id=<id>] [--name=<name>] [--slug=<slug>] [--type=<type>] [--order_by=<order_by>] [--has_archives=<has_archives>] [--porcelain]

See 'wp help wc product_attribute <command>' for more information on a specific command.

wp wc product_attribute_term

wp wc product_cat

wp wc product_review

wp wc product_shipping_class

wp wc product_tag

wp wc product_variation

wp wc shipping_method

wp wc shipping_zone

wp wc shipping_zone_location

wp wc shipping_zone_method

wp wc shop_coupon

wp wc shop_order

wp wc shop_order_refund

wp wc tax

wp wc tax_class

wp wc tool

wp wc tool

usage: wp wc tool list [--fields=<fields>] [--field=<field>] [--format=<format>]
  or: wp wc tool run <id>

See 'wp help wc tool <command>' for more information on a specific command.

wp wc webhook

wp wc webhook_delivery

Zie ook

Bronnen