Veldwaardes bijwerken (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoe kun je op een efficiënte manier hetzelfde veld of velden in een verzameling records bijwerken? Een paar ideeën...

Binnen één tabel

Bv.:

UPDATE table_name SET field1=new-value1, field2=new-value2
[WHERE Clause]
update uc_taxes set name="21% MwSt." where id=1;

Alle records binnen een tabel

Dit is super-efficiënt:

update tbl_ads set
    campagne="Merken",
    adgroup="Bosch";

Update query inclusief join

Zie Update + join (MySQL)

Update lege velden

select tbl_vertalingen.es, tbl_vertalingen.es2
from tbl_vertalingen
where nullif(tbl_vertalingen.es2,'') is null

Update meerdere velden

Geen probleem: Scheiden met komma's. Bv.:

UPDATE tablename SET column1 = "value1", column2 = "value2"

Zie ook

Bronnen