Variabelen (Python)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

concatenate strings

python3
Python 3.5.2 (default, Nov 12 2018, 13:43:14) 
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a="hoi"
>>> b="hallo"
>>> print(a+b)
hoihallo

Variabelen moeten eerst geïnitieerd worden

Dit

#!/usr/bin/python3

print(MijnGeheimeVariabele)

geeft foutmelding

NameError: name 'MijnGeheimeVariabele' is not defined

Dit geldt ook voor attributen van een klasse. Simpele oplossing: Variabelen initiëren in de constructor (?) van die klasse.

Print & variabelen

#!/usr/bin/python3

# Met cijfers
#############
#
lucky=7
print (lucky)

# Met strings
#############
#
lucky="Hallo"
print(lucky)

# Je kunt variabelen niet embedden in een string zoals in Bash
##############################################################
#
print("En hier komt lucky voorbij")
print("En hier komt $lucky voorbij")

Lists

Een list is hetzelfde als een array.

Voorbeeld Wikibooks

[1]:

list1 = []           # A new empty list
list2 = [1, 2, 3, "cat"]    # A new non-empty list with mixed item types
list1.append("cat")       # Add a single member, at the end of the list
list1.extend(["dog", "mouse"]) # Add several members
list1.insert(0, "fly")     # Insert at the beginning
list1[0:0] = ["cow", "doe"]   # Add members at the beginning
doe = list1.pop(1)       # Remove item at index
if "cat" in list1:       # Membership test
 list1.remove("cat")      # Remove AKA delete
#list1.remove("elephant") - throws an error
for item in list1:       # Iteration AKA for each item
 print item
print "Item count:", len(list1) # Length AKA size AKA item count
list3 = [6, 7, 8, 9]
for i in range(0, len(list3)): # Read-write iteration AKA for each item
 list3[i] += 1         # Item access AKA element access by index
last = list3[-1]        # Last item
nextToLast = list3[-2]     # Next-to-last item
isempty = len(list3) == 0    # Test for emptiness
set1 = set(["cat", "dog"])   # Initialize set from a list
list4 = list(set1)       # Get a list from a set
list5 = list4[:]        # A shallow list copy
list4equal5 = list4==list5   # True: same by value
list4refEqual5 = list4 is list5 # False: not same by reference
list6 = list4[:]
del list6[:]          # Clear AKA empty AKA erase
list7 = [1, 2] + [2, 3, 4]   # Concatenation
print list1, list2, list3, list4, list5, list6, list7
print list4equal5, list4refEqual5
print list3[1:3], list3[1:], list3[:2] # Slices
print max(list3 ), min(list3 ), sum(list3) # Aggregates

print [x for x in range(10)]  # List comprehension
print [x for x in range(10) if x % 2 == 1]
print [x for x in range(10) if x % 2 == 1 if x < 5]
print [x + 1 for x in range(10) if x % 2 == 1]
print [x + y for x in '123' for y in 'abc']

Eigen probeersels

>>> lijst=[1, 2, 3, 4]   # Je kunt een lijst gelijk initialiseren + van waardes voorzien
>>> print(lijst)      # Zonder haakjes, worden alle elementen weergegven
[1, 2, 3, 4]
>>> print(len(lijst))    # Hoeveel elementen heeft een lijst?
4
>>> print(lijst[1])     # Verwijs naar elementen met rechte haakjes + index start bij 0
2

>>> lijst=[]       # Zo initiëer je een lege lijst
>>> lijst[2] = "hoi"   # Dat werkt niet! Je kunt geen elementen initiëren op deze manier
>>> lijst.append("hoi")  # Dit werkt wel

Dictionaries

Voorbeeld:

>>> d={"stad":"Amsterdam", "stad":"Rotterdam"}
>>> d
{'stad': 'Rotterdam'}

Zie https://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Dictionaries voor meer.

Zie ook

Bronnen