Variabelen (Python)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Variabelen moeten eerst geïnitieerd worden

Dit

#!/usr/bin/python3

print(MijnGeheimeVariabele)

geeft foutmelding

NameError: name 'MijnGeheimeVariabele' is not defined

Dit geldt ook voor attributen van een klasse. Simpele oplossing: Variabelen initiëren in de constructor (?) van die klasse.

Print & variabelen

#!/usr/bin/python3

# Met cijfers
#############
#
lucky=7
print (lucky)

# Met strings
#############
#
lucky="Hallo"
print(lucky)

# Je kunt variabelen niet embedden in een string zoals in Bash
##############################################################
#
print("En hier komt lucky voorbij")
print("En hier komt $lucky voorbij")

Dictionaries

Voorbeeld:

>>> d={"stad":"Amsterdam", "stad":"Rotterdam"}
>>> d
{'stad': 'Rotterdam'}

Zie https://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Dictionaries voor meer.

Init

Voorbeeld van initialization of init:

#! /usr/bin/python3
#
##############################################################################

class Foo:
  "Here is an explanation about the foo class"

  def __init__(self):
    print("The world is an instance of Foo richer!")
    self.x=0  # Init var x + set to 0


##############################################################################
# __init__
##############################################################################
#
f=Foo()
print(f.x)

Output:

The world is an instance of Foo richer!
0

Als de regel met self.x=0 wordt uit-gecommentariseerd, krijg je als output:

The world is an instance of Foo richer!
Traceback (most recent call last):
 File "./klasse-03.py", line 36, in <module>
  print(f.x)
AttributeError: 'Foo' object has no attribute 'x'

Interessant: Het script wordt wel uitgevoerd tot aan het probleem.

Zie ook

Bronnen