Sponsored Products - Casussen (Amazon)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook Buy box (Amazon).

Bulk-upload - Casus juli 2016

Bestand moet extentie .csv hebben, ook al is het een tab-gescheiden bestand
Uploaden is een fluitje van een cent, en het altijd duidelijk in welke Amazon-vestiging de gegevens belanden

P.s.: Ik geloof dat ik gegevens gekopiëerd en geplakt had in het xslx-sjabloon.

Bulk-upload - Casus mrt. 2017

Algemeen

 • Het eigenlijke sjabloon heeft een header van maar één regel. Da's een stuk handiger dan het productupload-sjabloon
 • In het datumveld moeten streepjes gebruikt worden als scheidingsteken. Niet schuine strepen.
 • Sommige karakters zijn niet toegestaan in het veld keywords. In ieder geval de schuine streep "/"
 • XLSX-bestanden die met LibreOffice Calc zijn gegenereerd, worden geaccepteerd
 • Onbekende kolommen worden genegeerd. Ze genereren geen foutmeldingen of waarschuwingen.

Starting date - XLSX-bestand

Als je een xlsx-bestand gebruikt, moet het format van de betreffende veld daadwerkelijk van het type date zijn

Starting date - Tekst-bestand

Tot op heden niet gelukt dit aan de praat te krijgen. Ik krijg voortdurend deze foutmelding:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				1
	Number of records successful				0
	Number of records with errors				1
	Number of records with warnings				0
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
2	4001	ERROR	This campaign was not created because it is missing a start date. Add a start date, and then resubmit your bulk file.		

Wat ik zoal heb geprobeerd:

 • Datumveld wel/niet tussen dubbele aanhalingstekens
 • Geen dubbele aanhalingstekens & "/" als scheidingsteken, geen voorlopnul bij maand (het is nu maand 3)
 • "/" als scheidingsteken of "-" als scheidingsteken

Geen dubbele aanhalingstekens, "-", geen voorloopnul - Niet OK

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type ...
Test_02	    10	        3-29-2017		            Manual ...

Geen dubbele aanhalingstekens, "-", wel voorloopnul - Niet OK

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type ...
Test_02	    10	        03-29-2017		            Manual ...

Geen dubbele aanhalingstekens, "/", wel voorloopnul - Niet OK

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type ...
Test_02	    10	        03/29/2017		            Manual ...

Idem, maar met minder velden - Niet OK

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type	Campaign Status
Test_02	10	03/29/2017		Manual	Paused

Behalve de eerdere foutmelding, verschijnen er nu ook waarschuwingen dat AdGroups e.d. ontbreken. Hij kan de kolomnamen dus correct identificeren.

Idem, maar met dubbele aanhalingstekens - Niet OK

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaign Start Date	Campaign End Date	Campaign Targeting Type	Campaign Status
Test_02	10	03/29/2017		Manual	Paused

Bewust met verkeerde heading starting date - Wel OK!

Campaign Name	Campaign Daily Budget	Campaignveldje	Campaign End Date	Campaign Targeting Type	Campaign Status
Test_02	    10	        "03/29/2017"		        Manual	        Paused

Hé: Nu wordt-ie wel geaccepteerd! De startdatum wordt daarbij de datum van morgen, en da's prima:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				1
	Number of records successful				1
	Number of records with errors				0
	Number of records with warnings				4
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
1	2002	WARNING	ad groups cannot be created, missing columns ad group name, max cpc		
1	2002	WARNING	keywords cannot be created, missing columns ad group name, keyword text		
1	2002	WARNING	campaign keywords cannot be created, missing columns keyword text		
1	2002	WARNING	ads cannot be created, missing columns ad group name, sku, status		

Bevindingen

 • Het lijkt erop dat er bugs zitten in Amazon's verwerking van geüploade tekstbestanden: Datumvelden worden niet geaccepteerd. Oplossing: De campagne handmatig aanmaken op de site, of in een apart bestand. Ik heb deze eerste variant gekozen
 • De overige info (AdGroups, keywords, ads) gekopiëerd en geplakt in het xlsx-sjabloon. Dat werkte.

Bulk-upload aangepaste prijzen (mrt. 2017)

Warempel in één keer gelukt, vanuit een csv-bestand. Dit bestand betrof enkel AdGroups, want dat is de standaardplek om prijzen vast te leggen. Dit was de structuur van het bestand:

"Campaign Name"	"Campaign Daily Budget"	"Campaign Start Date"	"Campaign End Date"	"Campaign Targeting Type"	"Ad Group Name"	"Max Bid"	"SKU"	"Keyword"	"Match Type"	"Campaign Status"	"Ad Group Status" "Status"	"Bid+"	"10"
"Metabo_per_tool"	""	""	""	""	"Metabo 00326XX0"	"1"	""	""	""	""	"Enabled"	""	""	"50"
"Metabo_per_tool"	""	""	""	""	"Metabo 00328XX0"	"1"	""	""	""	""	"Enabled"	""	""	"50"

Bijbehorende feedback:

Feed Processing Summary:					
	Number of records processed				543
	Number of records successful				543
	Number of records with errors				0
	Number of records with warnings				0
					
Original record #	Error code	Error severity	Error message		
.
In één gelukt! Bestand:20170329-1332.csv

Bulk-upload campagne amazon.com (mrt. 2017)

Het kan dus wél: Via een csv-bestand een campagne-definitie uploaden

.csv-bestand om een campagne te defineren. Bestand:Genereer-campagne-amazon com.csv

Foutmelding: Not eligible... buy box

Dit account kan niet adverteren omdat het niet in aanmerking komt voor de Buy Box. De reden: Het account is nog te jong: Er zijn nog geen seller metrics beschikbaar

Bij een nieuwe campagne krijg ik deze foutmeldingen:

Your ad is not eligible for impressions because your listing is not in the buy box.

De reden: Het account was nog te jong om geëvalueerd te worden qua Buy Box. Zie Buy box (Amazon) voor details.