Rapportages (Amazon Sponsored Products)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook Sponsored Products (Amazon).

De volgende rapportages zijn beschikbaar via Seller Central » Reports » Advertising Reports

 • Performance Over Time
 • Performance by SKU
 • Performance by Placement
 • Search Term Report
 • Other ASIN Report
 • Campaign Performace Report.

Performance over Time

Dit rapport laat tezamen zien:

 • Tijdsperiode
 • # Clicken
 • Gm. CPC
 • Totale kosten.

Vermoedelijk niet zo'n interessant rapport.

Performance by SKU

Dit rapport brengt de volgende grootheden met elkaar in verband:

 • Tijdsperiode
 • SKU
 • # Clicks
 • CTR
 • Kosten
 • Gm. CPC.

In het STR houdt Amazon SKU's achterwege. In dit rapport komen deze SKU's terug, maar ontkoppeld van de info uit het STR. Als je nog maar één SKU per AdGroup hanteerd, heb je alle info weer bij elkaar in het STR, en heb je dit rapport niet meer nodig.

Performance by Placement

Dit rapport laat verband zien tussen plaatsing, Bid+ en resultaten. Handig, voor campagnes met voldoende volume.

Search Term Report

 • De basis voor evaluatie en optimalisatie, is het Search Term Report (STR)
 • Er bestaan third party-tools om dingen begrijpelijker te maken, of in een bredere context te plaatsen. Die kunnen wellicht handig zijn als aanvulling, maar niet als vervanging
 • Sinds enige tijd vermeldt het STR niet meer de SKU's waar het om gaat. Da's onhandig, maar er is een oplossing: Eén SKU per AdGroup onderbrengen. Dat vereist voor een beetje inventaris al snel geautomatiseerde campagnes
 • STR's bestrijken altijd de afgelopen 60 dagen. Dus als je een paar maanden geen STR download, kun je de betreffende informatie niet meer terughalen - Daarom handig om dit als een scheduled report te laten aanmaken.

Grootheden

Een impressie van een Search Term Report van Amazon.de:

 Duitse benaming              Omschrijving          dwh
 ---------------------------------------   --------------------------   --------------
* Kampagne                 - Campagne           - campagne
* Anzeigengruppenname           - AdGroup           - adgroup
* Suchbegriff des kunden          - Search term         - search_term
* Keyword                 - Keyword           - keyword
* Übereinstimmungstyp           - Matching type        - matching
* Datum erster aufruf           - Datum eerste impressie    - start_date
* Datum letzter aufruf           - Datum laatste impressie   - end_date
* Aufrufe                 - Impressies          - impressions
* Klicks                  - # Clicks           - clicks
* Klickrate (CTR)             - CTR             - ctr
* Gesamtausgaben              - Totale kosten        - total_costs
* Durchschnittliche CPC          - Gm. CPC           - cpc
* Zugeschriebene Umsatzkosten       - ACoS             - acos
* Währung                 - Valuta            - currency
* Aufgegebene Bestellungen, 1 Woche    - # Bestellingen        - amount
* Bestellumsatz, 1 Woche (€)        - Totale gerealiseerde omzet  - revenue_total
* Konversionsrate, 1 Woche         - CVR             - cvr
* Bestellte gleiche SKU-Einheiten, 1 Woche - # Bestelde SKU's       - amount_adgroup
* Bestellte andere SKU-Einheiten, 1 Woche - # Bestelde overige SKU's   - amount_other
* Bestellumsatz gleiche SKU, 1 Woche    - Omzet deze SKU        - revenue_adgroup
* Bestellumsatz andere SKUs, 1 Woche    - Omzet overige SKU's.     - revenue_other

Opmerkingen:

 • ctr gebruikt een punt als decimaalscheidingsteken, terwijl elders een komma wordt gebruikt
 • Waar relevant, geldt een time window van één week:
 • ACoS is alleen niet-nul, als er daadwerkelijk omzet heeft plaatsgevonden
 • # Bestelde SKU's: Heeft waarschijnlijk betrekking op deze AdGroup
 • # Bestelde overige SKU's: Heeft waarschijnlijk betrekking op overige AdGroups
 • Lastig om hier een PK uit te destilleren. Dat zou vermoedelijk de eerste zeven velden zijn
 • Dit rapport kun je downloaden op campagne-niveau, inclusief de complete historie. Dus desgwenst kun je een hele campagne in één keer evalueren (al mis je dan wél dynamiek)

Toepassingen

Wat je hier zoal mee kunt (aannemende dat je één SKU per AdGroup onderbrengt):

 • Zoektermrapport: Welke zoektermen converteren, en welke niet
 • Gewoon alle resultaten voor combinaties van zoektermen & SKU's - Precies wat je zoekt
 • Waarschijnlijk handig om met wekelijkse downloads te werken ivm. dynamiek.

Other ASIN Report

Ah, weer een missend puzzelstukje, dat in een apart raport is ondergebracht: Dit zijn de other SKU's waar in het STR over wordt gesproken. Weer: Met 1 SKU/AdGroup, kun je al die losse data met elkaar verbinden.

Campaign Performance Report

Lijkt op STR, maar dan inclusief SKU en exclusief gebruikte zoekterm [1].

Bronnen