Practitioner-plugin (WordPress)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

De Practitioner-plugin is een maatwerk-plugin die eind 2017 is ontwikkeld voor een specifiek project. De achterliggende principes zijn echter vrij universeel, vandaar deze documentatie: Hoe maak je gebruik van een CPT - Custom Post Type?

Onderdelen

Er komt nogal wat bij kijken:

 • Plugin zelf
 • Child-theme van het gebruikte theme Hoshi
 • Advanced Custom Fields PRO-plugin
 • CPT-objectdefinitie (JSON- of PHP-bestand)
 • Ingevoerde data.

Deployment

Voorbeeld: Hoe migreer je de plugin naar een nieuwe locatie?

Bronlocatie

Exporteer de ACF (Advanced Custom Fields)-objectdefinitie

Doellocatie

Installeer de Advanced Custom Fields PRO-plugin
Plaats het child-theme
Importeer objectdefinitie
Voer een nieuwe Practitioner in
Alle Practitioner-objecten zijn beschikbaar op /practitioners. Hiervoor hoef je geen dummy-pagina-met-shortcode aan te maken
Losse objecten vind je op /practitioners/voornaam-tussenvoegsel-achternaam

Onder de motorkap

De gebruikte CPT-plugin, slaat in deze tabel zowel object-definitie als primaire sleutel van object-instanties
De gebruikte CPT-plugin, slaat in deze tabel de veldwaardes op

Nog niet uitgezocht: Afbeeldingen (nog niet nodig gehad).

Export van data

 • Ik weet niet hoe je CPT-gegevens gemakkelijk kunt exporteren - Ik heb het nog niet nodig gehad
 • Op database-niveau is dit in ieder geval flink wat werk, omdat de data verspreid staat over twee tabellen, in meerdere velden.

Import van data - Ultimate CSV Importer

Opmaak importbestand

Dit betreft export vanuit LibreOffice Calc. Ongetwijfeld zijn er meer geldige mogelijkheden, maar dit werkt in ieder geval:

 • UTF-8
 • Tab-gescheiden of komma-gescheiden
 • Alle velden omsloten met dubbele aanhalingstekens, of juist niet

Twee voorbeelden:

"Title"	"firstname"	"lastname"	"description_short"	"description_long"	"city"	"province"	"website"	"photo"
"Jan1 Jan1 Achternaam"	"Jan1"	"Jan1 Achternaam"	"Jan1 korte omschrijving"	"Jan1 lange omschrijving"	"Jan1 – Plaats"	"Jan1 – Provincie"	"Jan1 – Site"	
"Jan2 Jan2 Achternaam"	"Jan2"	"Jan2 Achternaam"	"Jan2 korte omschrijving"	"Jan2 lange omschrijving"	"Jan2 – Plaats"	"Jan2 – Provincie"	"Jan2 – Site"	
"Jan3 Jan3 Achternaam"	"Jan3"	"Jan3 Achternaam"	"Jan3 korte omschrijving"	"Jan3 lange omschrijving"	"Jan3 – Plaats"	"Jan3 – Provincie"	"Jan3 – Site"	

en

Title	firstname	lastname	description_short	description_long	city	province	website	photo
Jan1 Jan1 Achternaam	Jan1	Jan1 Achternaam	Jan1 korte omschrijving	Jan1 lange omschrijving	Jan1 – Plaats	Jan1 – Provincie	Jan1 – Site	
Jan2 Jan2 Achternaam	Jan2	Jan2 Achternaam	Jan2 korte omschrijving	Jan2 lange omschrijving	Jan2 – Plaats	Jan2 – Provincie	Jan2 – Site	
Jan3 Jan3 Achternaam	Jan3	Jan3 Achternaam	Jan3 korte omschrijving	Jan3 lange omschrijving	Jan3 – Plaats	Jan3 – Provincie	Jan3 – Site	

Mapping - WordPress-velden

Cruciaal dat de kolom Title van een waarde is voorzien. Overige velden kun je negeren. Icm. de voorbeeldbestanden hierboven:

WP         CSV
-----------------  -----------------
Title        Title
Content       --
Short Description  --

Mapping - WordPress-WordPress Custom Fields

Dit zijn de velden die daadwerkelijk gebruikt worden.

WP                CSV
-----------------        -----------------
practitioner           Title
practitioner_city        city
practitioner_description_long  description_long
practitioner_description_short  description_short
practitioner_firstname      firstname
practitioner_lastname      lastname
practitioner_province      province
practitioner_website       website

Image?

Geen idee.

Bug: Illegal string offset-error (zomer 2018)

Na import krijg ik bij alle velden (behalve titel) een illegal string offset-foutmelding

Debuggen

 • Alleen het naam-veld importeren (dus het enige verplichte niet-custom-veld): Gaat goed
 • Naam-veld + customt naam-veld importeren: Foutmelding.

Zie ook

Appendix: CPT-objectdefinitie

Het betreffende field group-exportbestand vanuit de Advanced Custom Fields PRO-plugin:

[
  {
    "key": "group_5a44d8e93187a",
    "title": "Practitioners",
    "fields": [
      {
        "key": "field_5a44db1c303ab",
        "label": "Practitioner",
        "name": "practitioner",
        "type": "group",
        "instructions": "",
        "required": 0,
        "conditional_logic": 0,
        "wrapper": {
          "width": "",
          "class": "",
          "id": ""
        },
        "layout": "block",
        "sub_fields": [
          {
            "key": "field_5a44d90110811",
            "label": "Firstname",
            "name": "firstname",
            "type": "text",
            "instructions": "",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "50",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "default_value": "",
            "placeholder": "",
            "prepend": "",
            "append": "",
            "maxlength": ""
          },
          {
            "key": "field_5a44da3910812",
            "label": "Lastname",
            "name": "lastname",
            "type": "text",
            "instructions": "",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "50",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "default_value": "",
            "placeholder": "",
            "prepend": "",
            "append": "",
            "maxlength": ""
          },
          {
            "key": "field_5a44da5110813",
            "label": "Description (short)",
            "name": "description_short",
            "type": "textarea",
            "instructions": "Displayed in the Overview\/table",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "default_value": "",
            "placeholder": "",
            "maxlength": "",
            "rows": "",
            "new_lines": ""
          },
          {
            "key": "field_5a44da70303a6",
            "label": "Description (long)",
            "name": "description_long",
            "type": "wysiwyg",
            "instructions": "Displayed on the single page",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "default_value": "",
            "tabs": "all",
            "toolbar": "full",
            "media_upload": 1,
            "delay": 0
          },
          {
            "key": "field_5a44daaa303a7",
            "label": "City",
            "name": "city",
            "type": "text",
            "instructions": "",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "50",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "default_value": "",
            "placeholder": "",
            "prepend": "",
            "append": "",
            "maxlength": ""
          },
          {
            "key": "field_5a44dab4303a8",
            "label": "Province",
            "name": "province",
            "type": "text",
            "instructions": "",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "50",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "default_value": "",
            "placeholder": "",
            "prepend": "",
            "append": "",
            "maxlength": ""
          },
          {
            "key": "field_5a44dad6303a9",
            "label": "Website",
            "name": "website",
            "type": "text",
            "instructions": "",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "50",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "default_value": "",
            "placeholder": "",
            "prepend": "",
            "append": "",
            "maxlength": ""
          },
          {
            "key": "field_5a44daf7303aa",
            "label": "Photo",
            "name": "photo",
            "type": "image",
            "instructions": "",
            "required": 0,
            "conditional_logic": 0,
            "wrapper": {
              "width": "50",
              "class": "",
              "id": ""
            },
            "return_format": "array",
            "preview_size": "thumbnail",
            "library": "all",
            "min_width": "",
            "min_height": "",
            "min_size": "",
            "max_width": "",
            "max_height": "",
            "max_size": "",
            "mime_types": ""
          }
        ]
      }
    ],
    "location": [
      [
        {
          "param": "post_type",
          "operator": "==",
          "value": "practitioners"
        }
      ]
    ],
    "menu_order": 0,
    "position": "normal",
    "style": "default",
    "label_placement": "top",
    "instruction_placement": "label",
    "hide_on_screen": [
      "the_content"
    ],
    "active": 1,
    "description": ""
  }
]