Pip (Python)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Pip is een Python package manager (of zoiets). Voorbeelden:

sudo pip install sqlalchemy  # Installeer 2.7-versie van SQLAlchemy
sudo pip3 install sqlalchemy  # Installeer 3.x-versie van SQLAlchemy

Het werkt niet lekker:

 • pip3 geeft een foutmelding icm. sudo
 • Upgraden lukt niet

Voorbeeld foutmelding ivm. sudo:

sudo pip3

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/pip3", line 9, in <module>
  from pip import main
ImportError: cannot import name 'main'

Ik heb de indruk dat handmatig installeren, handiger is.

Install Python3-version of packages

Ik heb zowel Pyton2 als Python3 geïnstalleerd. Standaard installeert Pip voor Python2. Kan dat ook anders?

Ja, en zelfs heel simpel:

sudo apt install python3-pip

Nu heb je een nieuw commando: pip3.

Helaas blijft-ie piepen dat ik een te oude versie van pip heb (en dat krijg ik niet opgelost)

Casus: Lukt niet met sudo? (okt. 2018)

Ik krijg het niet aan de praat icm. sudo:

pip install --upgrade cryptography    # Lukt niet: sudo-rechten nodig
sudo pip install --upgrade cryptography  # Lukt niet: Kan pip niet vinden

Casus: Installatie spaCy (mrt. 2019)

 • pip install -U spacy Eindigde met een foutmelding. Misschien omdat de handleiding zegt dat je een working build environment nodig hebt?
 • sudo pip install -U spacy lukte niet, omdat-ie 't pad niet kon vinden (is vast wel te fixen)
 • Daarnaast kreeg ik de gebruikelijk upgrade-foutmelding, die ik in het verleden niet gefixet kreeg: You are using pip version 18.1, however version 19.0.3 is available. You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
 • Volgens de Spacy handleiding kun je het ook via Conda installeren. Ik weet niet wat dat is
 • Kun je niet gewoon het pakket downloaden en handmatig op een handige plek zetten (/usr/local/bin in mijn geval)?

Appendix: man file pip

Usage:  
 pip <command> [options]

Commands:
 install           Install packages.
 download          Download packages.
 uninstall          Uninstall packages.
 freeze           Output installed packages in requirements format.
 list            List installed packages.
 show            Show information about installed packages.
 check            Verify installed packages have compatible dependencies.
 config           Manage local and global configuration.
 search           Search PyPI for packages.
 wheel            Build wheels from your requirements.
 hash            Compute hashes of package archives.
 completion         A helper command used for command completion.
 help            Show help for commands.

General Options:
 -h, --help         Show help.
 --isolated         Run pip in an isolated mode, ignoring environment variables 
               and user configuration.
 -v, --verbose        Give more output. Option is additive, and can be used up 
               to 3 times.
 -V, --version        Show version and exit.
 -q, --quiet         Give less output. Option is additive, and can be used up 
               to 3 times 
               (corresponding to WARNING, ERROR, and CRITICAL logging levels).
 --log <path>        Path to a verbose appending log.
 --proxy <proxy>       Specify a proxy in the form [user:passwd@]proxy.server:port.
 --retries <retries>     Maximum number of retries each connection should attempt 
               (default 5 times).
 --timeout <sec>       Set the socket timeout (default 15 seconds).
 --exists-action <action>  Default action when a path already exists: (s)witch, (i)gnore, (w)ipe,
               (b)ackup, (a)bort).
 --trusted-host <hostname>  Mark this host as trusted, even though it does not have valid or 
               any HTTPS.
 --cert <path>        Path to alternate CA bundle.
 --client-cert <path>    Path to SSL client certificate, a single file containing the 
               private key and the certificate in PEM format.
 --cache-dir <dir>      Store the cache data in <dir>.
 --no-cache-dir       Disable the cache.
 --disable-pip-version-check
               Don't periodically check PyPI to determine whether a new version 
               of pip is available for download. Implied with --no-index.
 --no-color         Suppress colored output

Appendix: man file pip3

Zal wel hetzelfde zijn als voor pip.

Usage:  
 pip3 <command> [options]

Commands:
 install           Install packages.
 download          Download packages.
 uninstall          Uninstall packages.
 freeze           Output installed packages in requirements format.
 list            List installed packages.
 show            Show information about installed packages.
 check            Verify installed packages have compatible dependencies.
 config           Manage local and global configuration.
 search           Search PyPI for packages.
 wheel            Build wheels from your requirements.
 hash            Compute hashes of package archives.
 completion         A helper command used for command completion.
 help            Show help for commands.

General Options:
 -h, --help         Show help.
 --isolated         Run pip in an isolated mode, ignoring environment variables and user configuration.
 -v, --verbose        Give more output. Option is additive, and can be used up to 3 times.
 -V, --version        Show version and exit.
 -q, --quiet         Give less output. Option is additive, and can be used up to 3 times (corresponding to
               WARNING, ERROR, and CRITICAL logging levels).
 --log <path>        Path to a verbose appending log.
 --proxy <proxy>       Specify a proxy in the form [user:passwd@]proxy.server:port.
 --retries <retries>     Maximum number of retries each connection should attempt (default 5 times).
 --timeout <sec>       Set the socket timeout (default 15 seconds).
 --exists-action <action>  Default action when a path already exists: (s)witch, (i)gnore, (w)ipe, (b)ackup,
               (a)bort).
 --trusted-host <hostname>  Mark this host as trusted, even though it does not have valid or any HTTPS.
 --cert <path>        Path to alternate CA bundle.
 --client-cert <path>    Path to SSL client certificate, a single file containing the private key and the
               certificate in PEM format.
 --cache-dir <dir>      Store the cache data in <dir>.
 --no-cache-dir       Disable the cache.
 --disable-pip-version-check
               Don't periodically check PyPI to determine whether a new version of pip is available
               for download. Implied with --no-index.
 --no-color         Suppress colored output