PHP & MySQL

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Tenzij anders aangegeven, gebruikt dit artikel PDO voor database-connecties.

Drivers

 • MySQLi en PDO lijken anno 2019 de twee belangrijkste drivers/API's te zijn
 • mysql_ is oud en begraven
 • Daarnaast bestaan er ook voor PHP ORM's

PDO

 • Generiek voor diverse databases - Boeit niet, want ik gebruik momenteel alleen MySQL
 • Niet zo up-to-date als MySQLi
 • "A really nice thing with PDO is you can fetch the data, injecting it automatically in an object. If you don't want to use an ORM (cause it's a just a quick script) but you do like object mapping, it's REALLY cool" [1]

MySQLi

 • Meer up-to-date
 • Primitiever

Conclusie (april 2019)

 • [2] (juni 2018): PDO
 • [3] (feb. 2012): PDO
 • [4] (2003): PDO

Connect (PDO)

Voorbeeld:

<?php

###############################################################
# Connect with dwh through PDO
###############################################################
#
$servername = "localhost";
$dbname   = "example";
$username  = "supervrouw";
$password  = "geheim";

try 
{
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  
  # set the PDO error mode to exception
  #####################################
  #
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully\n"; 
}
catch(PDOException $e)
{
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage()."\n";
}

Fetch data

Soms, soms is het leven verrassend eenvoudig [5]:

###############################################################
# Fetch & process table "product_tmp"
###############################################################
#
$sql = $conn->prepare("select * from product_tmp");
$sql->execute();
$rows = $sql->fetchAll();

foreach ($rows as $row)
{
	echo $row['sku']."\n";
}

Tekencodering

Argh! Duitse umlauten gaan om zeep als je niet oppast. De oplossing: In de connection string aangeven wat de tekencodering is, die je in de db gebruikt (en als die verschilt van tabel tot tabel? Geen idee). Voorbeeld [6]:

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);