PHP-API (WordPress)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit artikel is een naslagwerk voor alles, gerelateerd aan de PHP-API. Daarom zijn bronnen in de hoofdstukken zelf toegevoegd, en niet aan het eind van het artikel.

download_url ()

get_categories

Voorbeeld - Ik snap alleen niet waarom in het laatste voorbeeld ('taxonomy' => 'product_cat') niet alle categorieën worden benoemd:

###############################################################
# List all categories
###############################################################
#
# Zonder argument
######################################
#
print("\n\nZonder argument:\n");
print_r(get_categories());


# Met 'orderby' & zonder 'parent'
######################################
#
print("\n\nMet alleen 'orderby' & 'parent':\n");

$cat_array=array
(
	'orderby'	=> 'name',
	'parent'	=> 0
);
print_r(get_categories($cat_array));


# Taxonomy = category
####################################################
#
print("\n\nTaxonomy = category\n");

$cat_array=array
(
	'taxonomy'	=> 'category'
);
print_r(get_categories($cat_array));


# Taxonomy = product_cat
####################################################
#
print("\n\nTaxonomy = product_cat\n");

$cat_array=array
(
	'taxonomy'	=> 'product_cat'
);
print_r(get_categories($cat_array));
Zonder argument:
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 1
      [name] => Geen categorie
      [slug] => geen-categorie
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 1
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 1
      [category_count] => 1
      [category_description] => 
      [cat_name] => Geen categorie
      [category_nicename] => geen-categorie
      [category_parent] => 0
    )

)


Met alleen 'orderby' & 'parent':
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 1
      [name] => Geen categorie
      [slug] => geen-categorie
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 1
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 1
      [category_count] => 1
      [category_description] => 
      [cat_name] => Geen categorie
      [category_nicename] => geen-categorie
      [category_parent] => 0
    )

)


Taxonomy = category
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 1
      [name] => Geen categorie
      [slug] => geen-categorie
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 1
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 1
      [category_count] => 1
      [category_description] => 
      [cat_name] => Geen categorie
      [category_nicename] => geen-categorie
      [category_parent] => 0
    )

)


Taxonomy = product_cat
Array
(
  [6] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 29
      [name] => Bosch
      [slug] => bosch
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 29
      [taxonomy] => product_cat
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 29
      [filter] => raw
      [meta_value] => 
      [cat_ID] => 29
      [category_count] => 29
      [category_description] => 
      [cat_name] => Bosch
      [category_nicename] => bosch
      [category_parent] => 0
    )

  [57] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 15
      [name] => Uncategorized
      [slug] => uncategorized
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 15
      [taxonomy] => product_cat
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 672
      [filter] => raw
      [meta_value] => 
      [cat_ID] => 15
      [category_count] => 672
      [category_description] => 
      [cat_name] => Uncategorized
      [category_nicename] => uncategorized
      [category_parent] => 0
    )

)

get_term()

Let op: get_term retourneert een object, niet een array. Voorbeeld:

$blub = get_term_by('name', 'Merk', 'product_cat');
echo $blub -> term_id."\n";

Zelfde voorbeeld, nu in één statement:

echo get_term_by('name', 'Merk', 'product_cat') -> term_id;

And now we're playing with power:

wp_delete_term(get_term_by('name', 'Merk', 'product_cat') -> term_id, "product_cat");

media_handle_sideload (function)

[1]: Handle sideloads, which is the process of retrieving a media item from another server instead of a traditional media upload. This process involves sanitizing the filename, checking extensions for mime type, and moving the file to the appropriate directory within the uploads directory.

media_image_sideload (function)

Download an image from the specified URL and attach it to a post.

register_taxonomy (functie)

Dit is het gebruikelijke commando om een nieuwe taxonomie aan te maken. Het lijkt echter niet te werken voor WooCommerce Attribute-taxonomieën.

set_post_thumbnail (function)

update_post_meta (function)

update_post_meta wordt gebruikt om custom fields te updaten. Voorbeeld [2]:

update_post_meta( $new_post_id, '_stock_status',  'instock');
update_post_meta( $new_post_id, '_weight',     "0.06" );
update_post_meta( $new_post_id, '_sku',       "skutest1");
update_post_meta( $new_post_id, '_stock',      "100" );
update_post_meta( $new_post_id, '_visibility',   'visible' );

wpdb (klasse)

wpdb is een klasse met functies om te interacteren met de database. Het is een laag dieper dan de gebruikelijke PHP-functies.

wp_delete_category

wp_delete_term

Voorbeelden

Simpel:

wp_delete_term(get_term_by('name', 'Merk', 'product_cat') -> term_id, "product_cat");


Geavanceerd:

#####################################################
# Remove previously created term
#####################################################
#
# Remove "Merk"
###############################
#
$i = get_term_by('name', 'Merk', 'product_cat');

if ($i<>false)
{
	# Delete term
	#############
	#
	wp_delete_term(get_term_by('name', 'Merk', 'product_cat') -> term_id, "product_cat");
	echo("Taxon 'Merk' deleted\n");
}
else
{
    # Do nothing
    ############
    #
	echo("Taxon 'Merk' doesn't exit - Nothing deleted\n");
}

Bronnen

wp_insert_term

Parameters & arguments

[3]:

wp_insert_term( $term, $taxonomy, $args = array() );

  $term

   * The term to be inserted or updated
   * Kan zowel een string als een integer zijn
   * Default: None

  $taxonomy

   * De naam van de betreffende taxonomie
   * String
   * Default: None

  $args = array()

   * Array of string
   * Default: None

    'alias_of' (string, optional): The slug of the taxon of which this is an alias
    'description' (string, optional): Omschrijving van de taxon - Voor taxonpagina's?
    'parent' (numeric, optional): term_id van de parent. '0' voor geen parent
    'slug' (string)

If 'slug' argument exists then the slug will be checked to see if it is not a valid term. 
If that check succeeds (it is not a valid term), then it is added and the term id is given. 
If it fails, then a check is made to whether the taxonomy is hierarchical and the parent 
argument is not empty. If the second check succeeds, the term will be inserted and the term 
id will be given. If the slug argument is empty, then it will be calculated from the term 
name.

De velden die horen bij 'taxon-pagina's' worden niet verwerkt door deze functie. Als je ze toevoegt aan de array, worden ze genegeerd:

$term="Merk";
$taxonomy="product_cat";
$description="Om welk merk electrisch handgereedschap gaat het?";
$parent=0;
$slug="merk";
$array = array
(
	'description' => 	$description, 
	'parent' => 		$parent, 
	'slug' => 		$slug,
	'blub' => 		'flub', # Niet-bestaande termen worden genegeerd
	'thumbnail'	=>	'nu even niet',
	'display_type'	=>	'both'
);

$term_id_merk = wp_insert_term($term, $taxonomy, $array)['term_id'];

echo("Taxon 'Merk' created with id $term_id_merk\n");

Return values

[4]:

(array|WP_Error) 
The Term ID and Term Taxonomy ID. (Example: array('term_id'=>12,'term_taxonomy_id'=>34))

wp_set_object_terms

[5]:

Relates an object (post, link etc) to a term and taxonomy type (tag, category, etc). Creates the term and taxonomy relationship if it doesn't already exist. A relationship means that the term is grouped in or belongs to the taxonomy. A term has no meaning until it is given context by defining which taxonomy it exists under.

Gebruik

wp_set_object_terms( $object_id, $terms, $taxonomy, $append );

Parameters

 • $object_id (integer) - The id of the object to relate
 • $terms (array, integer or string) - The slug or term_id of one or more taxons
 • $taxonomy (array or string) - Name of the taxonomy system, like category, product_cat, etc.
 • $append (boolean) - If true, the terms will be added to the taxonomy. If false, existing terms will be updated (default)

Zie ook

Zie ook

Bronnen