OO (Python)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Python is een object oriented programmeertaal. Hoe werkt dat ook al weer?

Voorbeeld: Zelfs een string is een object

>>> mijnobject = "hallo
>>> print mijnobject
hallo

>>> print 'mijnobject'.upper()
MIJNOBJECT

Klasse

 • De class of klasse van een object, is de definitie, blauwdruk, sjabloon of template om nieuwe exemplaren van dat object te instantiëren. De klasse-aanroep geschiedt hier impliciet - Simpelweg door de string te instantiëren
 • Algemener: Een klasse is de defintie van een verzameling samenhangende gegevens en functies [1].

Attributen

upper() is een attribuut oftewel eigenschap van deze klasse/dit object. Attributen roep je aan met de dot-operator. Hier kun je ziet dat dit echt een attribuut betreft, en geen method:

>>> print 'myobject'.mijnfantasieding()
AttributeError: 'str' object has no attribute 'mijnfantasieding'

Mijn eerste klasse

#! /usr/bin/python3
#
##############################################################################

class Foo:
  "Here is an explanation about the foo class"

  def helloworld(self): # A method is a function within a class
  	print ("Hello, world! - Greetings from foo")

  def bye_world(self):
  	print ("Bye, world! - Greetings from foo")

  def setx(self, x):  # x is a member 
  	self.x =x

  def printx(self):
  	print (self.x)

  def reset_x(self):
  	self.x=0

  def inc_x(self):
  	self.x=self.x+1


##############################################################################
# Example 1 - All worked as expected
##############################################################################
#
# f=Foo()
# f.helloworld()
# f.bye_world()
# f.setx(12)
# f.printx()
# f.reset_x()
# f.printx()
# f.inc_x()
# f.printx()
# f.inc_x()
# f.printx()


##############################################################################
# You can't print an object that isn't initiated yet:
##############################################################################
#
# Error: 'Foo' object has no attribute 'x'
##########################################
#
# f=Foo()
# f.printx()

# OK
##########################################
#
f=Foo()
f.reset_x()
f.printx()

Klasses, Init & variabelen

Voorbeeld van initialization of init:

#! /usr/bin/python3
#
##############################################################################

class Foo:
  "Here is an explanation about the foo class"

  def __init__(self):
    print("The world is an instance of Foo richer!")
    self.x=0  # Init var x + set to 0


##############################################################################
# __init__
##############################################################################
#
f=Foo()
print(f.x)

Output:

The world is an instance of Foo richer!
0

Als de regel met self.x=0 wordt uit-gecommentariseerd, krijg je als output:

The world is an instance of Foo richer!
Traceback (most recent call last):
 File "./klasse-03.py", line 36, in <module>
  print(f.x)
AttributeError: 'Foo' object has no attribute 'x'

Interessant: Het script wordt wel uitgevoerd tot aan het probleem.

Delete a member - Dictionary

#! /usr/bin/python3
#
##############################################################################

class Foo:
  "Here is an explanation about the foo class"

  def helloworld(self):
  	print ("Hello, world! - Greetings from foo")

  def bye_world(self):
  	print ("Bye, world! - Greetings from foo")

  def setx(self, x):
  	self.x =x

  def printx(self):
  	print (self.x)

  def reset_x(self):
  	self.x=0

  def inc_x(self):
  	self.x=self.x+1


##############################################################################
# Delete a member
##############################################################################
#
# Je kunt een member (=een variabele van een object) verwijderen. Deze code 
# geeft daarom foutmelding AttributeError: 'Foo' object has no attribute 'x'
#
# f=Foo()
# f.reset_x()
# del f.x
# f.printx()

##############################################################################
# Dictionary
##############################################################################
#
f=Foo()
f.reset_x()
f.inc_x()
f.printx()

vars(f)		# Gebeurt nix
#f.vars()	# No such attribute

Ik ben tot hiero gekomen

https://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Classes#Dynamic_Class_Structure

Bronnen