LOAD DATA (MySQL)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken
Gebruikelijke instellingen export vanuit Calc

De standaardmanier om rekenbladen te importeren, is door deze in CSV-formaat weg te schrijven en te laden met behulp van het commando LOAD DATA. Vantevoren moet je de doeltabel defineren, inclusief velden met passende dimensies [1].

LOAD DATA werkt niet vanuit een sproc; alleen vanuit een gewoon SQL-bestand - Heel onhandig. LOAD_FILE zou wél werken vanuit sprocs, maar heb ik nog niet aan de praat gekregen. Zie Databestand importeren (MySQL) voor details.

Meestal zoek ik zoiets

Dit bestreft een SQL-script, niet een sproc. Meestal een paar keer doorlopen om de dimensies goed te krijgen.

###############################################################
# Create tmp input table
###############################################################
#
drop table if exists 20181019_example_imp;

CREATE TABLE 20181019_example_imp 
(
 entity	varchar(255),
 category	varchar(20)
); 

###############################################################
# Import table
###############################################################
#
load data local infile "/tmp/01.csv"

	into table 20181019_example_imp
	character set utf8
	fields terminated by "\t"
	enclosed by '' # No enclosure		
	lines terminated by "\n"
	ignore 1 rows;


###############################################################
# Check
###############################################################
#
select * from 20181019_example_imp;

Niet vanuit een sproc

Als je LOAD DATA in een sproc gebruikt, krijg je foutmelding: ERROR 1314: LOAD DATA is not allowed in stored procedures. Iets vergelijkbaars gebeurt er, als je de naam in een variable opslaat met zoiets als load data local infile @input_bestand into table import_tmp;

Importeren in een sproc schijnt niet te mogen vanwege security-issues [2]. Inladen mbv. van een variabele schijnt niet te kunnen vanwege server-sided vs. locale executie Deze pagina.

Oplossingen

 • Uitvoeren als gewone SQL-code vanuit een script
 • Via een externe omgeving (cron, shell, php, Pyton, ...) SQL-code genereren. Die schrijf je naar een bestand, en daarna executeer je dat bestand. Voorbeeld
 • Mbv. commando load_file [3] (nieuw!)

Beperking tav. mappen

Je kunt niet zomaar een willekeurig bestand inlezen in MySQL: Er zijn oa. beperkingen welke mappen MySQL kan benaderen

Syntaxis

Je kunt veel specificeren [4], [5]. Met bijna elke optie op een aparte regel, krijg je bv. zoiets:

LOAD DATA 
  LOCAL 
  INFILE 'file'
  IGNORE
  INTO TABLE 'table'
  CHARACTER SET UTF8
  FIELDS 
   TERMINATED BY '\t'
   [OPTIONALLY] ENCLOSED BY '"'
   ESCAPED BY '\\'
  LINES
   STARTING BY ''            # Alleen regels die met deze tekenreeks beginnen, worden geïmporteerd
   TERMINATED BY '\n'
  IGNORE 'number' [{LINES | ROWS}]
  [(col_name_or_user_var         # Kun je hiermee on-the-fly de doeltabel defineren?
   [, col_name_or_user_var] ...)]
  [SET col_name={expr | DEFAULT},
   [, col_name={expr | DEFAULT}] ...]

Eenvoudiger voorbeeld:

load data local infile "/var/export/import_file.csv"
  into table import_tmp
  fields terminated by '\t'	-- Tab als veldscheidingsteken
  enclosed by '"'		-- Alle velden zijn omsloten met dubbele aanhalingstekens
  lines terminated by "\n"	-- Alle records zijn afgesloten met een \n
  ignore 1 rows;		-- Regel 1 bevat veldnamen en worden overgeslagen (gebruiken bij testen!)

Eenvoudig voorbeeld

drop table if exists ean_code;
CREATE TABLE `webwinkels`.`ean_code` (
 `ean_id` VARCHAR(13) NOT NULL,
 `sku` VARCHAR(45) NULL,
 PRIMARY KEY (`ean_id`));

load data local infile "/var/mysql-export/ean01.txt"
into table ean_code

Voorbeeld - Amazon export-bestand importeren

drop table if exists import_tmp;

create table import_tmp
(
	item_sku varchar(45) null,
	external_product_id varchar(45) null,
	external_product_id_type varchar(45) null,
	item_name varchar(1000) null,
	bullet_point1 varchar(500) null,
	bullet_point2 varchar(500) null,
	bullet_point3 varchar(500) null,
	bullet_point4 varchar(500) null,
	bullet_point5 varchar(500) null,
	generic_keywords1 varchar(1010) null,
	generic_keywords2 varchar(1010) null,
	generic_keywords3 varchar(1010) null,
	generic_keywords4 varchar(1010) null,
	generic_keywords5 varchar(1010) null,
	description varchar(1000) null,
	recommended_browse_nodes varchar(45) null,
	manufacturer varchar(45) null,
	feed_product_type varchar(45) null,
	brand_name varchar(45) null,
	update_delete varchar(45) null,
	standard_price varchar(45) null,
	quantity varchar(45) null,
	fulfillment_latency varchar(45) null,
	condition_type varchar(45) null,
	number_of_items varchar(45) null,
	main_image_url varchar(100) null,
	other_image_url1 varchar(100) null,
	other_image_url2 varchar(100) null,
	other_image_url3 varchar(100) null,
	other_image_url4 varchar(100) null,
	other_image_url5 varchar(100) null,
	website_shipping_weight varchar(45) null,
	website_shipping_weight_unit_of_measure varchar(45) null,
	item_length varchar(45) null,
	item_width varchar(45) null,
	item_height varchar(45) null,
	item_dimensions_unit_of_measure varchar(45) null,
	item_weight varchar(45) null,
	item_weight_unit_of_measure varchar(45) null,
	target_audience_keywords varchar(45) null,
	package_height varchar(45) null,
	package_height_unit_of_measure varchar(45) null,
	package_width varchar(45) null,
	package_width_unit_of_measure varchar(45) null,
	package_length varchar(45) null,
	package_length_unit_of_measure varchar(45) null,
	package_weight varchar(45) null,
	package_weight_unit_of_measure varchar(45) null,
	color_name varchar(45) null,
	color_map varchar(45) null,
	material_type varchar(45) null,
	specific_uses_for_product varchar(45) null,
	internal_sort_order varchar(5) null
);

load data local infile "/var/export/eanbosch.csv"
into table import_tmp
fields terminated by '\t'	-- Tab als veldscheidingsteken
enclosed by '"'			-- Alle velden zijn omsloten met dubbele aanhalingstekens
lines terminated by "\n"	-- Alle records zijn afgesloten met een \n
ignore 1 rows;			-- Regel 1 bevat veldnamen en worden overgeslagen (gebruiken bij testen!)

Voorbeeld - Amazon inventarisbestand

###############################################################
# Create tmp input table
###############################################################
#
drop table if exists import_tmp;

CREATE TABLE `dwh`.`import_tmp` (
 `sku` VARCHAR(255) NOT NULL,
 `asin` VARCHAR(255) NULL,
 `name` VARCHAR(500) NULL,
 `description` VARCHAR(2000) NULL,
 PRIMARY KEY (`sku`))
 default character set = utf8;

###############################################################
# Import table
###############################################################
#
load data local infile "/var/export/01.csv"
into table import_tmp
CHARACTER SET UTF8			# Belangrijk!
fields terminated by '\t'
# enclosed by '"'		
lines terminated by "\n"
ignore 1 rows;

Zie ook

Bronnen