Koppeling Google Ads & Google Analytics

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Er was een tijd dat het koppelen van AdWords en Analytics zwarte magie vereisde. Die tijd is voorbij, en ik denk dat je dit artikel niet echt nodig hebt. Behalve als je wilde weten hoe zwaar opa het had in die lang-vervlogen dagen. Dit artikel stamt uit 2013, met aanvullingen tot in het hier-en-nu.

Waarom koppelen?

Koppelen van AdWords en Analytics kan interessant zijn:

 • Analytics is veel uitgebreider qua analyseren van site-bezoek. Door deze twee diensten te koppelen, kun je AdWords-gegevens incorporeren in Analytics
 • Analytics schijnt een goede kandidaat te zijn om als 'centraal datawarehouse' te functioneren voor alles rondom sitebezoek. In dat geval is een koppeling met AdWords onmisbaar
 • Sinds september 2017 is een koppeling onmisbaar om AdWords Conversion Tracking te kunnen gebruiken ivm. Apple's Safari, omdat er restricties gelden tav. third-party cookies. Zie Cookies & Tracking voor details.

Zijn ze al gekoppeld? (2017)

AdWords: tandwiel » Linked accounts » Google Analytics: View details. Het gaat om de volgende zaken: (1) AdWords-account Br is gekoppeld met een Analytics-account met dezelfde naam (belangrijk!). (2) Auto-tagging staat aan. De rest gaat vanzelf of is bijzaak

Theorie (2013-2015)

AdWords en Analytics moeten gekoppeld zijn om gegevens te kunnen uitwisselen. Ik heb de indruk dat het hier vooral gaat om kunnen: Er wordt nog geen data daadwerkelijk uitgewisseld, maar het is wel mogelijk.

Wat voor soort koppeling?

 • Het AdWords Administrator-account moet tevens een Analytics administrator-account zijn (Clifton, p. 166)
 • Het AdWords-account moet schrijftoegang hebben tot het Analytics-account [1].
 • Ik heb sterk de indruk dat het voldoende is als het AdWords-account toegang heeft tot de betreffende Property, en misschien zelfs alleen maar de betreffende View. Het AdWords-account behoeft geen toegang tot het Analytics-account als geheel.

Koppeling initiëren vanuit het Analytics-account

Uiteraard kan een koppeling alleen tot stand worden gebracht als beiden accounts daarvoor toestemming geven. Daarom vereist het acties vanuit beide accounts. In theorie zou de koppeling vanuit één account kunnen worden geinitiëerd en in het andere account worden bevestigd. Echter: Je kunt niet vanuit een AdWords-account een Analytics-account toevoegen; je kunt alleen bevestigen. Daarom moet de koppeling geïnitieerd worden vanuit het Analytics-account.

Eerste voorbeeld: Koppeling initëren vanuit Analytics: Admin > Propery > User Management: E-mailadres van het AdWords-account toegevoegd. In dit geval wordt er op property-niveau gedeeld.
Tweede voorbeeld: Er wordt op view-niveau gedeeld. Er staan drie e-mailadressen. Het eerste adres is het Google-account waar dit Analytics-account deel van uitmaakt. Het tweede e-mailadres hoort bij het Google-account waar het AdWords-account deel van uitmaakt. Het derde e-mailadres is het adres van het MCC-acount van waaruit ik AdWords-accounts beheer. Ik weet nog niet precies hoe MCC-accounts in dit plaatje passen

Koppeling bevestigen vanuit het AdWords-account

Ik denk dat de koppeling bevestigd moet worden via Tandwieltje > Account settings > Linked accounts. Als je klikt op Tools > Google Analytics, krijg je namelijk al snel iets van een resultaat, ook als dat onterecht is. Wat je echter in deze afbeelding ziet is 100% zekerheid dat de koppeling er niet is, maar dat is echt uitzonderlijk!
Tandwieltje > Account settings > Linked accounts: Hier verschijnt het Analytics-account. Als je 'm niet kunt toevoegen, ben je misschien ingelogd via een MCC-account

Auto-tagging (2013-2015)

Auto-tagging is een functionaliteit van AdWords, maar voor Analytics. Het betekent dat links van AdWords naar de betreffende site, voorzien worden van een tag.

Hoe het werkt

 • Iemand klikt op een AdWords-advertentie
 • Ook al zie je op dat moment de display-URL afgebeeld linksonder in je browserscherm, je wordt wel degelijk doorgestuurd naar een Google-server. Voorbeeld van zo'n link van AdWords naar Google:
  http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=Cy9GNhtV...cC&sig=AOD6...QrV_w&rct=j&q=&ved=0CC0Q0Qw&adurl=http://www.Drijfriemen.nl/Alle-Drijfriemen
 • De Google-server doet van alles en nog wat, en plakt ook nog eens een tag aan de URL. Voorbeeld:
  http://www.drijfriemen.nl/Alle-Drijfriemen?gclid=CNz_3ILet74CFYXItAodu2sAow

Op het moment dat een bezoeker op een site is aangeland, houdt de rol van AdWords op, met eventueel één uitzondering: Indien Conversion tracking is geconfigureerd in AdWords, kan op de betreffende conversie-pagina's nog een AdWords-code snippet geactiveerd worden. Vanaf het moment dat een bezoeker op een site komt, en Analytics is geactiveerd, dan neemt Analytics het vanaf hier over. En daar is auto-tagging toevallig verrekte handig: Analytics weet daardoor wat de bron is van het betreffende verkeer. Zonder auto-tagging zou Analytics het AdWords-verkeer simpelweg aanmerken als organisch verkeer.

Indien de Analytics- en AdWords-account daarnaas ook nog gekoppeld zijn, heeft Analytics ook nog eens toegang tot de complete wereld van AdWords die schuil gaat achter zo'n auto-tag.

Ingebruikname

Ga in Analytics naar de betreffende Property en kies AdWords Linking. In dit geval is het AdWords-account al gelinkt
Als je daarna nog wat doorklikt, kun je zien dat standaard auto-tagging al is aangezet. Dit kan uiteraard alleen worden aangezet vanuit het Analytics-account indien de twee accounts al zijn gekoppeld: Anders zou het AdWords-account geen toegang hebben tot het Analytics-account
Hier wordt auto-tagging nog een keer apart benoemd, nu in het AdWords-account.

Koppeling verbreken

 • Analytics > Admin > User Management (in Account en/of Property en/of View): AdWords-acount verwijderen
 • Analytics > Admin > Property > AdWord Linking: Verwijderen

MCC-accounts

Deze opmerking op een help-pagina van Google doet vermoeden dat dit ook prima werkt met MCC-accounts:

Note: If you use an MCC to access your AdWords accounts, 
your MCC login will have to have edit access on the relevant 
Google Analytics accounts.

Import Analytics Goals (2017)

Casus: Oktober 2013

 • Het AdWords-account en Analytics-account horen bij verschillende e-mailadressen
 • Aanpak: Het AdWords-account medebeheerder maken van het Analytics-account
 • Inloggen in het Analytics-account
Het AdWords-e-mailadres toegevoegd als gebruiker binnen het Analytics-account
En dit is waar ik binnen het AdWords-account moet zijn om ze te koppelen. Om een of andere reden zoek ik vaak op de verkeerde plek
Ik link de twee vanuit het Analytics-account. De crux: In de oranje balk waar nu koolborstels staat, moest ik eerst dit account selecteren: Er kunnen meerdere domeinen in één Analytics-account zijn ondergebracht
Het wil maar niet werken. Nog een factor geverifiëerd: Data Sharing Setting. Maar deze stond al goed bron
Eindelijk de missende schakel gevonden: Het Analytics-account moet al gegevens kunnen importeren vanuit het AdWords-acount (bron)

Casus: Feb. 2014

 • Het AdWords-account en Analytics-account horen bij verschillende e-mailadressen
 • Aanpak als hiervoor: Het AdWords-account medebeheerder maken van het Analytics-account.
Het uiteindelijke doel: In een AdWords-campagne Google Analytics-kolommen toevoegen. Zoals je hier kunt zien: Dat kan op campagne-niveau
In Google Chrome Inloggen in het betreffende Analytics-account
Het e-mailadres van het AdWords-account toegevoegd via Beheerder > Gebruikersbeheer met maximale accountrechten
Ingelogd in AdWords (in Firefox). Als ik via het tandwieltje de accounts probeer te koppelen, krijg ik deze Google Analytics-foutmelding: Geen van uw dataweergaven is beschikbaar voor koppeling vanwege uw geconfigureerde accountinstellingen. Er worden vereisten genoemd: (1) Auto-tagging moet aanstaan in het AdWords-account (2) Het Analytics-account moet al data importeren uit het AdWords-account. (3) In Analytics, onder Data Sharing Setting moet Share my Google Analytics data with other Google products only ingeschakeld zijn. Nadat deze drie dingen zijn aangepast, moet de koppeling verbroken worden, en opnieuw worden geconfigureerd. Naschrift: Waarschijnlijk probeerde ik te koppelen vanuit het MCC-account, en dat had waarschijnlijk onvoldoende rechten
(1) AdWords: Auto-tagging staat aan. En passant heb ik de taal in Engels veranderd want gemakkelijker
(2.1) Analytics: View Settings
(2.2) Analytics > View Settings: AdWords Import & Export Settings: Hier moeten de accounts gekoppeld worden (deze afbeelding is naderhand gemaakt, toen het eenmaal werkte)
(2.3): En dit is hoe het me lukte om te koppelen: Vanuit het AdWords-account naar het Analytics-account
(3) Analytics: Data Sharing Settings: Optie With other Google products only is geactiveerd. Dat is goed (deze afbeelding is naderhand gemaakt, toen het eenmaal werkte)
Ah, er is nog een stap: In het AdWords-account > Tandwieltje > Linked accounts > Google Analytics: Net zolang op die plusjes klikken tot je niet meer kunt: Dan koppel je de betreffende view. Het hielp om te bedenken dat de koppeling wederzijds is: Dus ook vanuit AdWords moet je dingen doen
Eindelijk: De Analytics-kolommen zijn beschikbaar, rechtstreeks in het AdWords-account
En ook in het MCC-account (Ik had het MCC-account al eerder toegevoegd aan het Analytics-account). Dit ging allebei instantaan. Dus geen 24h wachten ofzo, of de verbinding verbreken en opnieuw aanmaken

Casus: Maart 2014

Ik heb het eindelijk helemaal uitgevogeld:

 1. AdWords-account toevoegen vanuit het Analytics-account
 2. Analytics-account toevoegen vanuit het AdWords-account
 3. Vanuit het AdWords-account Google Analytics-meetwaarden importeren.

P.s.: Dit is nog steeds niet helemaal compleet, maar ik kom in de buurt!

Begin: Geen koppeling

De crux is koppelen van Analytics vanuit AdWords via Tools > Google Analytics. Als je dit scherm krijgt, betekent dat AdWords geen kennis heeft van enig Analytics-account. Dat moet eerst gefixet worden

In het Analytics-account: AdWords toevoegen

Inloggen in het Analytics-account. Klik op Admin bovenaan het scherm
Binnen Administration, klik User Management (niet AdWords Linking). Als je User Management onder Account kiest, geef je het AdWords-account toegang tot alle properties van dit account. Als je onder Property eerst de juiste domeinnaam kiest, en daarna User Management in dezelfde kolom kiest, deel je alleen de gegevens van het betreffende domein. Da's beter
Voeg het AdWords-account toe (onderaan het scherm)

In het AdWords-acount: Analytics toevoegen

Terug in het AdWords-account: Klik Tools > Google Analytics
Tjakka: Toegang tot het betreffende Analytics-account. Dit is het resultaat van de paragraaf hiervoor. In dit geval was het complete Analytics-account gedeeld
En nu dacht ik dat ik via AdWords Linking iets moest koppelen, maar dat lijkt al gedaan te zijn

Naschrift: De drie schermafdrukken hierboven geven aan dat de koppeling al werkt. Hier wordt echter niet aangegeven hoe de koppeling tot stand wordt gebracht.

Vanuit het AdWords-account Google Analytics-meetwaarden importeren

 • Ga naar de laatste kolom: View en kies View Settings
 • Zet een vinkje bij AdWords Import & Export Settings. Daarnaast configureer ik euro als valuta.

Test

Tjakka: Ik kan de Analytics-kolommen toevoegen aan AdWords

Casus: Storing mei 2014 (1)

In mei 2014 de koppeling van een bestaand account opgefrist. Mooie gelegenheid om weer een stap verder te komen in het begrijpen hoe dit werkt. Zoals steeds, zijn het AdWords- en Analytics-account gescheiden accounts.

Er zijn een aantal onderdelen

 1. AdWords-account toevoegen aan Analytics
 2. Importeer Analytics-data in AdWords
 3. Auto-tagging
 4. Importeer AdWords-data in Analytics?
 5. Meer?

Wat lijkt te ontbreken:

 1. In AdWords toegang voor Analytics authoriseren?

AdWords-account toevoegen aan Analytics

In het Analytics-acount inloggen en het betreffende AdWords-account authoriseren. Het ligt het meest voor de hand om dat op Property-niveau te doen: Dan krijgt het AdWords-account alleen toegang tot de betreffende property (domeinnaam)

In Analytics: Admin > Propery > User Management: E-mailadres van het AdWords-account toegevoegd

Importeer Analytics-data in AdWords

Dit betreft gegevens zoals bounce rate en pageviews/session. Import kan alleen als AdWords toegang heeft tot het betreffende Analytics-account.

Linken: In AdWords: Tandwiel > Linked accounts > Google Analytics: Per property kan één View gedeeld worden. Standaard is dat All Web Site Data. Toegang tot dit Analytics-account/Property/View is alleen mogelijk als het AdWords-account al is geauthoriseerd
Test (1): In Analytics authorisatie voor dit AdWords-account teruggedraaid
Test (2): In AdWords is nu niets meer te importeren
Eind goed-al goed: In Analytics het AdWords-account opnieuw geauthoriseerd, en daarna in AdWords import opnieuw ingesteld: Dat ging allemaal real-time

Linking & autotagging

Ga in Analytics naar de betreffende Property en kies AdWords Linking. In dit geval is het AdWords-account al gelinkt
Als je daarna nog wat doorklikt, kun je zien dat standaard auto-tagging al is aangezet
Hier wordt auto-tagging nog een keer apart benoemd, nu in het AdWords-account.

Casus: Storing mei 2014 (2) - Analytics-kolommen blijven leeg

Eén van de webwinkels die ik beheer, heeft een storing in de koppeling

Het probleem

De kolommen Bounce rate, Pages/visit en Avg. visit duration (seconds) blijven nul
Symptoom: De link met AdWords (vanuit Analytics) biedt niet de juiste koppeling

Vermoedelijke oorzaak

Het Google-account waarin de AdWords-campagne is ondergebracht, heeft toevallig ook een Analytics-account dat verder niet gebruikt wordt. Vermoedelijk is dit spook-Analytics-account gekoppeld aan de AdWords-campagne, met als resultaat dat er 0 meetgegevens zijn.

Casus: Jan. 2015: Analytics-kolommen blijven leeg

Oorzaak van het probleem: Ik had om een of andere reden ingesteld dat de Drupal Analytics-module alleen moest tracken voor de beheerder. Al weet ik bij God niet meer waarom. Ik had vergeten dit bij te stellen

Hoe kan ik zien of dit AdWords-account met het juiste Analytics-account is gekoppeld?

Laat maar: Eerst een stapje terug:

Tonen Analytics & AdWords dezelfde meetgegevens?

Nou, nee:

 • AdWords zegt dat er vandaag al 445 klikken zijn geweest. Analytics heeft echter maar 8 sessies. Misschien is dit een te korte termijn...
 • Vorige week:
  • AdWords: 330 klikken
  • Analytics: 62 sessies van 3 gebruikers: Een Russische (93,6%), een EN-US en een EN-GB-bezoeker. Dat klopt niet.

Het lijkt erop dat Analytics niet goed meet. Waarom???

Analytics code-snippet op de site terug te vinden?

Door de broncode te doorzoeken op _gat in dit geval. [Analytics code snippet | Zo] ziet zo'n snippet er ook al weer uit.

Antwoord: Nee.

Doet de Drupal Analytics-module z'n werk?

Zie afbeelding.

Casus Januari 2015: Een koppeling aanbrengen

 • Het AdWords-account is aangemaakt vanuit m'n MCC-account. Er is dus geen 'eigen' emailadres dat daarbij hoort. Alleen mijn emailadres
 • In het Analytics-account bleek het emailadres van m'n MCC-account al te zijn toegevoegd. Lijkt me dat de koppeling daarmee is geïnitialiseerd. Hoef ik 'm alleen nog te bevestigen in het AdWords-account
 • AdWords: Tandwiel > Linked accounts > Google Analytics. Helaas: None of your views are available for linking due to your account settings. Dat heb ik eerder gehoord
 • Het feit dat ik een MCC-account gebruik, zou geen probleem moeten zijn
 • Auto-tagging aangezet - Geen verschil
Dit maakte het verschil: In Analytics > Property > AdWords Linking: Aangeven wat er gelinkt moet worden en klaar
En nu kan ik wel koppelen

Casus april 2015: Koppeling tot stand brengen

 • Als hierboven: AdWords-account was aangemaakt vanuit een MCC-account
 • Als hierboven: Het MCC-emailadres was al toegevoegd aan het Analytics-account
 • Als hierboven: In Analytics onder de betreffende Property aangegeven dat er gelinkt moet worden

Casus voorjaar 2017

 • De interface van Analytics is flink op de schop gegaan en de schermafdrukken hierboven zijn tegenwoordig behoorlijk achterhaald
 • Het AdWords-account is aangemaakt vanuit een MCC-account. Dat emailadres is toegevoegd aan het Analytics-account als beheerder op account-niveau
 • Google Analytics » Admin » Property (=middelste kolom) » AdWords Linking: De instellingen spraken voor zich. Inclusief auto-tagging, alle websitegegevens, en iets met een view (ik denk dat onder deze property maar één view zat)
 • AdWords » Linked Accounts » Analytics » Edit » Site metrics: Import site metrics

Klaar! Zo simpel kan het dus zijn.

Casus: Winter 2019/2020

Vreemd: Een site waarvoor ik zowel gAds als gAna beheer, maar de koppeling niet tot stand lijkt te zijn gekomen

Aanvullende gegevens

 • gAds-campagne is aangemaakt mijn eigen vanuit een wat-vroeger-MCC-account-heette-account
 • gAna-account was al jaren geleden door de klant aangemaakt. Het account waarmee ik de gAds-campagne beheer, is toegevoegd als admin (of zoiets)

Acties

 • Source-code van een pagina van de site bekeken: gAna-snippet gevonden, mét de juiste code
 • Koppeling geverifiëerd onder Google Analytics » Admin (tandwiel) » Property (middelste kolom) » Google Ads Linking - Bleek dat hier de code stond van een oud gAds-account! → Aangepast

Bronnen

Import Analytics Goals