Keyword Modifiers (AdWords)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij het opgeven van keywords, kun je met behulp van modifiers aangeven hoe breed of gefocused zoektermen moeten worden toegepast. Er bestaan vier varianten

Broad match (standaard)

Zie Broad Match (AdWords).

Broad match modifier

 • Variaties die erg lijken op de zoektermen (bv. spelfouten?) maar geen synoniemen of gerelateerde zoektermen. De volgorde van termen maakt niet uit
 • Modifier: +-teken

Voorbeeld: broadband +offer

broadband +offer   - Oorspronkelijke keyword

Matches:

* Broadband offer   - Uiteraard
* Wideband offer    - Overige termen zijn broad match en kunnen dus geëxpandeerd worden
* Internet offer    - Overige termen zijn broad match - Expansie kan ver gaan
* Offer broadband   - Volgorde maakt niet uit
* Offer for broadband - Er mogen termen tussen staan
* Offers for broadband - Meervoud is ok.

Broad match modifier geeft de mogelijkheid om flexibele queries te hebben rondom een bepaald woord of woorden, waarvan je je niet kunt veroorloven dat ze geëxpandeerd worden. Maar er is meer, namelijk alle termen in een query als broadband gebruiken:

Voorbeeld: +broadband +offer

Matches:

Broadband offer      - Uiteraard
Offer broadband      - Volgorde maakt niet uit
Broadband Amsterdam offer - Er morgen andere termen tussen staan
Offer Rotterdam broadband - Volgorde mag variëren + termen ertussen

Nu is er geen match meer met Internet offer. Je kunt zien dat BMM veel flexibeler is dan phrase match, want woordvolgorde en omdat er woorden tussen mogen staan.

"Phrase match"

Criteria:

 • Exacte zin en sterk gelijkende varianten
 • Enkelvoud, meervoud, afkortingen, acroniemen, verbuigingen (bv. werk en werking), accenten
 • Woordvolgorde van belang [1]
 • Er mogen geen woorden tussen de betreffende woorden staan, maar wel ervoor en erachter.

Verder:

 • Modifier: De query tussen dubbele aanhalingstekens zetten
 • Phrase match wordt verder veel gebruikt voor uitsluitingstermen. Zie Uitsluitingstermen (AdWords) voor details.

Voorbeeld: "Broadband offer"

Wel:

Broadband offer              - Uiteraard
Broadband offers              - Enkelvoud/meervoud ok
Broatband offer              - Tikfout ok
Broadband offer Calgary          - Woorden vooraf ok
I like broadband offers for breakfast   - Woordena achteraf ok

Niet:

Offer broadband - Volgorde mag niet afwijken

[Exact match]

 • Dit is de meest 'letterlijke' matching-mogelijkheid die AdWords biedt. Sinds begin 2015 laat het echter wel degelijk enige ruimte voor varianten
 • Dezelfde query en sterk gelijkende varianten. Er mogen geen andere woorden in de query voorkomen
 • De volgorde is relevant
 • Modifier: Vierkante haakjes.

Voorbeeld: [Women's hats]

Wel:

women's hats - Logisch

Misschien:

womens hats - Omdat dit zeer sterk lijkt op de oorspronkelijke query

Niet:

hats women's       - Volgorde is van belang
women's hat       - Geen exapansie naar meervoud/enkelvoud
Looking for women's hats - Geen expansie naar termen voor en na.

Negative match

Negative matches of uitsluitingstermen zijn termen die juist niet mogen voorkomen in een query. Deze worden aangegeven met een minteken. Zie Uitsluitingstermen (AdWords) voor details.

Wat zijn duplicaten?

Vaak is het handig om dubbele zoektermen binnen een account te vermeiden. Of een term wel of niet dubbel is, hangt van de modifier af. Voorbeeld: car red en red car. Ik denk dat dit het antwoord is:

 • Broad: Duplicaten
 • Broad modified: Duplicaten
 • Phrase: Geen duplicaten
 • Exact: Geen duplicaten

Bronnen