Inventory Reports (Amazon)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Diverse inventory reports oftewel inventaris-rapporten vind je via

Seller Central » Inventory » Inventory Reports

Deze rapportages komen basically in twee smaken:

 1. Rapporten met statische gegevens - Productgegevens - Basically de gegevens die je zelf hebt geüpload
 2. Rapporten met dynamische gegevens: - Productstatusgegevens. Bv. sinds wanneer ze worden aangeboden, wat de status is, en wat de voorraadstatus is.

Bestanden zijn gecodeerd in UTF-8. Bij import in MySQL moet je daar rekening mee houden.

Productgegevens downloaden

Regelmatig wil ik 'gewoon' de productgegevens downloaden, die ik vermoedelijk zelf ooit heb ge-upload. Helaas: Er lijkt geen rapport te zijn waarmee je gewoon alles kunt downloaden, al kun je in de buurt komen.

Beschikbaar

Enkele voor mij relevante velden:

Entiteit Veldnaam Rapport(en) Opmerkingen
SKU seller-sku
EAN-code product-id
ASIN asin1 Sommige rapporten kennen ook velden asin2 en asin3
Titel item-name
Datum laatste wijziging open-date
 • Eigenlijk wil ik weten sinds wanneer een product te koop staat. Dat veld is er niet. Dit is wat het meest in de buurt komt
 • Voorbeeld: 23/03/2018 18:37:49 MET
Voorraadpositie quantity Daarmee kan ik vaak achterhalen of er omzet is geweest, zonder daarvoor een apart rapport nodig te hebben, omdat ik standaard 5.000 opgeef als voorraadpositie
Actuele verkoopstatus status Is het product op dit moment te koop? Dit veld lijkt dit aan te geven. Eén van de waardes die ik in een rapport tegenkom, is Active - Dat geeft hoop

Niet beschikbaar

 • Sinds wanneer staat een product te koop? → Zie tabel hierboven
 • Hoe lang staat een product in totaal te koop? → Zie tabel hierboven.

Custom Reports

Je kunt rapporten aanpassen - dus de velden kiezen. Echter:

 • Er is niet zoiets als een 'master report' waarbij je in één keer uit alle velden kunt kiezen
 • Sommige rapporten bieden in customised vorm minder velden aan dan het bijbehorende standaard-rapport
 • Je kunt niet op alle marktplaatsen rapporten aanpassen

Rondom werken met rapporten, zijn er een paar dingen waar je op moet letten:

 • Als je een rapport aanpast, vervangt dat het bijbehorende standaard-rapport
 • Je kunt maar één versie per rapport hebben. Dus elke keer moet je checken of de actuele aanpassingen overeenstemmingen met wat je nu wilt doen
 • Aanpassingen moet je afzonderlijk voor elke marktplaats doen. Wil je bv. een bepaald rapport voor alle marktplaatsen aanpassen, om die rapporten vervolgens te consolideren, dan kan het een secuur werkje zijn, om al die rapporten uniform aan te passen.

Wellicht een oplossing voor een paar van deze ongemakken: In dit artikel de specificaties van deze rapporten bijhouden, zodat ik steeds dezelfde rapporten download.

All Listings Report

Zie verderop: Casus april 2020.

Active Listings Report

Het Active Listings Report is vooral bedoeld om je te helpen met voorraadbeheer; het vermeldt namelijk ook producten met 0 voorraad. Het rapport bevat de volgende 28 velden:

 • item-name
 • item-description
 • listing-id
 • seller-sku
 • price
 • quantity
 • open-date
 • image-url
 • item-is-marketplace
 • product-id-type
 • zshop-shipping-fee
 • item-note
 • item-condition
 • zshop-category1
 • zshop-browse-path
 • zshop-storefront-feature
 • asin1
 • asin2
 • asin3
 • will-ship-internationally
 • expedited-shipping
 • zshop-boldface
 • product-id
 • bid-for-featured-placement
 • add-delete
 • pending-quantity
 • fulfillment-channel
 • merchant-shipping-group

Opmerkingen:

 • Fulfillment-channel is waarschijnlijk het enige veld dat hier in staat, dat niet in het Open Listings Report zit
 • Note to self: Handig dit lijstje van velden: Dan kan ik snel vinden wat ik zoek.

Inventory Report

Het Inventory Report (in enge zin) bevat standaard vier kolommen. Voorbeeld van de eerste paar regels van dit rapport:

sku	            asin	    price	quantity
Zblub	            C007RX0JS6	6.85	4993
Zblub_Grub_0 601 122 003_	C01LY74YHI	6.85	5000
Zblub_Grub_0 601 122 032_	C01LXJRDCW	6.85	5000
Zblub_Grub_0 601 122 033_	C01LYUKDK9	6.85	5000
Zblub_Grub_0 601 122 034_	C01LX80L3N	6.85	5000
Zblub_Grub_0 601 122 037_	C01M0H6D4N	6.85	5000
Zblub_Grub_0 601 122 038_	C01LYUKDCM	6.85	5000
Zblub_Grub_0 601 122 041_	C01LZTTJ8P	6.85	5000

Open Listings Report

Het Open Listings Report bevat de volgende 27 velden:

 • item-name
 • item-description
 • listing-id
 • seller-sku
 • price
 • quantity
 • open-date
 • image-url
 • item-is-marketplace
 • product-id-type
 • zshop-shipping-fee
 • item-note
 • item-condition
 • zshop-category1
 • zshop-browse-path
 • zshop-storefront-feature
 • asin1
 • asin2
 • asin3
 • will-ship-internationally
 • expedited-shipping
 • zshop-boldface
 • product-id
 • bid-for-featured-placement
 • add-delete
 • pending-quantity
 • merchant-shipping-group

Open Listings Report Light

 • SKU
 • Quantity
 • Price
 • Product-ID (=ASIN)

Open Listings Report Liter

 • sku
 • quantity.

Casus: Input voor campagne (zomer 2017)

Campagnes genereer ik vanuit een dwh. Dat dwh komt echter niet 1-op-1 overeen met wat er op amazon.co.uk staat. Daarom handig om een lijst te downloaden met alle actieve producten. Wat ik specifiek zoek:

Benodigde velden

 • SKU
 • Description - Handig als de SKU niet voldoende informatie verschaft

Welke producten?

Graag alle producten, ook suppressed producten en producten met voorraad van 0.

Evaluaties

 • Active Listings Report - OK qua velden. Inclusief inactive en suppressedd
 • Open Listings Report Liter - Alleen SKU & quantity. Da's te beperkt. Bevat geen inactive products, wel suppressed products

Conclusie

Gebruik Active Listings Report. Liefst zonder aanpassingen. Belangrijk dat de kolommen Description en SKU aanwezig zijn. Indien dat het geval is, maakt de preciese volgorde niet zo veel uit: Op de eerste rij staan de headings vermeld, dus ik kan ik ze er altijd wel uitpeuteren.

Casus: SKU's nodig (Amazon.de, feb. 2018)

 • Bepaalde velden wil in aanpassen in de superquery. Maar daarvoor moet ik eerst een accurate lijst hebben van de betreffende producten. Dat gaat specifiek om de eigen SKU's
 • Ideaal: SKU + titel (ter verificatie). Anders alleen SKU
All Listings Report » Customised: Seller-sku, item-name, item-description
Dit custom report is nu blijvend beschikbaar - Handig!

Casus: Overzicht van álle producten + beschikbaarheid (april 2020)

Custom All Listings Report voor casus april 2020 (evaluatie welke producten we kunnen stoppen)

Ik zoek een rapport met daarin per product:

 • SKU
 • EAN-code
 • (ASIN)
 • (titel)
 • (huidige voorraadpositie) - Omdat ik meestal begin met 5.000. Hieraan kan ik dus zien of het product verkocht is, zonder een ander rapport te moeten raadplegen
 • Sinds wanneer dit product te koop is
 • Of het product op dit moment te koop is
 • Ook voor producten die nog nooit zijn verkocht - en dat maakt dit rapport apart.

Het All Listings Report lijkt dit te kunnen, met de volgende velden:

 • seller-sku
 • asin1
 • item-name
 • quantity
 • open-date
 • product-id
 • status

Zie het begin van dit artikel voor details.

Zie ook

Bronnen