Inventaris downloaden (Amazon)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Het lijkt erop dat je niet zondermeer je complete inventaris kunt downloaden. Gelukkig zijn er diverse rapporten, en je kunt een heel eind komen. Die rapporten vind je hiero:

Seller Central » Inventory » Inventory reports

Het assortiment op amazon.co.uk, mei 2017:

 • Active Listings Report
 • Open Listings Report Lite
 • Open Listings Report Liter
 • Open Listings Report
 • Cancelled Listings Report
 • Inactive Listings Report
 • All Listings Report
 • Sold Listings Report
 • Listing Quality and Suppressed Listings Report (NEW)
 • Referral Free Preview Report (BETA)
 • Amazon-fulfilled Inventory Report.

Daarnaast heb je Custom Inventory Reports - Handig!

Bestanden zijn gecodeerd in UTF-8. Bij import in MySQL moet je daar rekening mee houden.

Active Listings Report

Het Active Listings Report is vooral bedoeld om je te helpen met voorraadbeheer; het vermeldt namelijk ook producten met 0 voorraad. Het rapport bevat de volgende 28 velden:

 • item-name
 • item-description
 • listing-id
 • seller-sku
 • price
 • quantity
 • open-date
 • image-url
 • item-is-marketplace
 • product-id-type
 • zshop-shipping-fee
 • item-note
 • item-condition
 • zshop-category1
 • zshop-browse-path
 • zshop-storefront-feature
 • asin1
 • asin2
 • asin3
 • will-ship-internationally
 • expedited-shipping
 • zshop-boldface
 • product-id
 • bid-for-featured-placement
 • add-delete
 • pending-quantity
 • fulfillment-channel
 • merchant-shipping-group

Fulfillment-channel is waarschijnlijk het enige veld dat hier in staat, dat niet in het Open Listings Report zit.

Custom Inventory Reports

Custom Inventory Reports bieden je de mogelijkheid om alleen de velden te incorporeren waarin je geïnteresseerd bent. Ziet er goed uit, maar per saldo heb je minder velden ter beschikking dan sommige van de standaardraporten. Vreemd.

Beschikbaarheid:

 • DE - Nee
 • UK - Ja

De velden die ter beschikking staan via All Listings Report » All:

 1. seller-sku
 2. asin1
 3. item-name
 4. item-description
 5. listing-id
 6. price
 7. quantity
 8. open-date → Time-stamp wanneer dit product voor het eerste verscheen
 9. product-id-type
 10. item-note
 11. item-condition
 12. will-ship-internationally
 13. expedited-shipping
 14. product-id
 15. pending-quantity
 16. fulfillment-channel
 17. optional-payment-type-exclusion
 18. scheduled-delivery-sku-set
 19. merchant-shipping-group
 20. point-value
 21. ProductTaxCode
 22. VatExclusivePrice

Inventory Report

Het Inventory Report bevat vier kolommen. Voorbeeld van de eerste paar regels van dit rapport:

sku	            asin	    price	quantity
0100	            B007RX0JS6	6.85	4993
0100_Bosch_0 601 122 003_	B01LY74YHI	6.85	5000
0100_Bosch_0 601 122 032_	B01LXJRDBW	6.85	5000
0100_Bosch_0 601 122 033_	B01LYUKDK9	6.85	5000
0100_Bosch_0 601 122 034_	B01LX80L3N	6.85	5000
0100_Bosch_0 601 122 037_	B01M0H6D4N	6.85	5000
0100_Bosch_0 601 122 038_	B01LYUKDCM	6.85	5000
0100_Bosch_0 601 122 041_	B01LZTTJ8P	6.85	5000

Open Listings Report

Het Open Listings Report bevat de volgende 27 velden:

 • item-name
 • item-description
 • listing-id
 • seller-sku
 • price
 • quantity
 • open-date
 • image-url
 • item-is-marketplace
 • product-id-type
 • zshop-shipping-fee
 • item-note
 • item-condition
 • zshop-category1
 • zshop-browse-path
 • zshop-storefront-feature
 • asin1
 • asin2
 • asin3
 • will-ship-internationally
 • expedited-shipping
 • zshop-boldface
 • product-id
 • bid-for-featured-placement
 • add-delete
 • pending-quantity
 • merchant-shipping-group

Open Listings Report Light

 • SKU
 • Quantity
 • Price
 • Product-ID (=ASIN)

Open Listings Report Liter

 • sku
 • quantity.

Casus: Input voor campagne (zomer 2017)

Campagnes genereer ik vanuit een dwh. Dat dwh komt echter niet 1-op-1 overeen met wat er op amazon.co.uk staat. Daarom handig om een lijst te downloaden met alle actieve producten. Wat ik specifiek zoek:

Benodigde velden

 • SKU
 • Description - Handig als de SKU niet voldoende informatie verschaft

Welke producten?

Graag alle producten, ook suppressed producten en producten met voorraad van 0.

Evaluaties

 • Active Listings Report - OK qua velden. Inclusief inactive en suppressedd
 • Open Listings Report Liter - Alleen SKU & quantity. Da's te beperkt. Bevat geen inactive products, wel suppressed products

Conclusie

Gebruik Active Listings Report. Liefst zonder aanpassingen. Belangrijk dat de kolommen Description en SKU aanwezig zijn. Indien dat het geval is, maakt de preciese volgorde niet zo veel uit: Op de eerste rij staan de headings vermeld, dus ik kan ik ze er altijd wel uitpeuteren.

Casus: SKU's & EAN-nummers nodig (Amazon.it, okt. 2017)

 • Inventory Report → Niet OK: Geen

Casus: SKU's nodig (Amazon.de, feb. 2018)

 • Bepaalde velden wil in aanpassen in de superquery. Maar daarvoor moet ik eerst een accurate lijst hebben van de betreffende producten. Dat gaat specifiek om de eigen SKU's
 • Ideaal: SKU + titel (ter verificatie). Anders alleen SKU
All Listings Report » Customised: Seller-sku, item-name, item-description
Dit custom report is nu blijvend beschikbaar - Handig!

Bronnen