IPv6

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Een paar basiszaken omtrent IPv6

Basis

128 bits

 • IPv4 is een 32-bits adrescodering (4,29 miljard adressen)
 • IPv6 is 128-bits-codering (16 bytes, 32 nibbles 3,4*10^38 adressen)
 • Een classless inter-domain range (CIDR) met 128 vastgestelde bits, is dus 1 IP-adres.
 • Een IPv6-adres wordt meestal weergegeven in hexadecimaal, in blokjes van 16 bits (2 bytes)
 • De complete range aan ipv6-adressen weergegeven in hexadecimaal (met handige nummer voor de 2-byte-blokjes):
dbytes:  1  2  3  4  5  6  7  8
     0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
     ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
Nibbles: 1-4 5-8 9-12 13- 17- 21- 25- 29-32 (handig voor rDNS)

Hex, decimaal & binair:

Hex  Decimaal     Binair
---  --------------  -------
f   16^1-1 = 15    4 bits
ff   16^2-1 = 255   8 bits
ffff  16^4-1 = 65535  16 bits

Lege dubbel-bytes kun je afkorten

Bv.

FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C →
FE80:CD00:0:0CDE:1257:0:211E:729C

Een reeks lege dubbel-bytes kun je afkorten

Bv.:

FE80:CD00:0000:0000:0000:211E:829C →
FE80:CD00::211E:829C

Subclasses & prefixes

Als je werkt met subclasses-en-prefix-notatie: De prefix geeft het aantal vastgelegde bits aan! Komt-ie:

fe80:cd00:0001:0002:0003:211e:829c:1234/128 → 0 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff →   1 IP-adres beschikbaar
fe80:cd00:0001:0002:0003:211e:829c:1234/124 → 4 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:f0 →   16 IP-adressen beschikbaar
fe80:cd00:0001:0002:0003:211e:829c:1234/120 → 8 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:00 →  256 IP-adressen beschikbaar
fe80:cd00:0001:0002:0003:211e:829c:1234/112 → 16 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:00 → 65.536 IP-adressen beschikbaar

Vaak is het handig om vanaf nul-waardes te werken, omdat je lege dubbel-bytes kunt afkorten. Bv.:

16  16  16  16  16  16  16  16
fe80:cd00:0001:0002:0003:211e:829c:1234/128 → 0 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff.    1 IP-adres beschikbaar
fe80:cd00:0001:0002:0003:211e:829c::/112 →  16 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:00. 65.536 IP-adressen beschikbaar
fe80:cd00:0001:0002:0003:211e::/96 →     32 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:00
fe80:cd00:0001:0002:003::/80 →        48 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:ff:00:00:00
fe80:cd00:0001:0002::/64 →          64 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:ff:00:00:00:00
fe80:cd00:0001::/48 →             80 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:ff:00:00:00:00:00
fe80:cd00::/32 →               96 Bits beschikbaar. Masker: ff:ff:00:00:00:00:00:00
fe80::/16 →                 112 Bits beschikbaar. Masker: ff:00:00:00:00:00:00:00
::/0 →                    128 Bits beschikbaar. Masker: ff:00:00:00:00:00:00:00

ping6

Gebruik voor pingen van IPv6-adressen ping6. Bv.:

ping6 ipv6.google.com

Zie ook

Bronnen

Basis

Webservers