Google Shopping

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoera! Je hebt in Google Merchant Center (gMC) je product-feed aan de praat gekregen. Nu kun je eindelijk aan de slag met je Google Shopping (gSh)-campagne:

Koppeling Google Ads & Google Merchant Center - Initiëel

Als je in Google Ads een nieuwe campagne aanmaakt, geef je in de tweede stap aan, dat het om een Shopping-campagne gaat
Vul vervolgens het ID in, van de betreffende feed in gMC. Dat er achter een ID hier staat dat er 0 producten zijn, deert niet: Google loopt een beetje achter

Koppeling Google Ads & Google Merchant Center - Naderhand

Verschillende aspecten van de koppeling, vind je op verschillende plekken:

Feed-ID

Onder Settings vind je het gMC-feed-ID waarop een campagne gebaseerd is

Productgegevens

Adgroup » Hoover over All Products » Klik op Products submitted

of

Linkermenu » Products

Niet?

Ik geloof dat je niet kunt zien wanneer een feed voor het laatst is bijgewerkt. Als je weet wat de laatste wijzigingen in een feed zijn, kun je die gemakkelijk terugvinden.

Adgroup uitsplitsen

Binnen gAds kun je de producten in een AdGroup gemakkelijk uitsplitsen ahv. van de waardes in één of meer kolommen. Denk bv. aan de kolommen:

  • brand
  • product_type
  • custom_label_0... custom_label_4.
Klik op het plusjes achter All products om de feed te splitsen. Waarschijnlijk kan dat nu gelijk, zonder eerst een nieuwe feed aan te moeten maken
Dan beland je op dit scherm. Hier vindt het eigenlijke werk plaats

Dat kan helpen bij het evalueren van een campagne, maar je kunt nog altijd geen aparte budgetten per AdGroup instellen.

Producten uitsplitsen naar campagnes

Om een gSh-campagne goed te beheren, wil je deze wellicht uitsplitsen in verschillende campagnes, bv. op merk. Dat kan helaas niet automatisch zoals voor het splitsen van een AdGroup. Dit zul je altijd min-of-meer handmatig moeten doen.

Als later de achterliggende feed in gMC wordt aangepast, heeft dat in beginsel geen invloed op de opdeling in campagnes.

Feed vernieuwen?

Het staat me bij, dat een gSh-feed maar drie maanden geldig is (dit schijn je te kunnen instellen op een jaar). Half aug. 2020 is het me vermoedelijk overkomen, dat een feed z'n houdbaarheidsdatum passeerde.

In gAds kon ik daar weinig van merken, behalve dat er geen producten leken te zijn. Zie Google Merchant Center voor details.

Zie ook