Ebay Uploads

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

De paginanummers in dit artikel verwijzen naar handleiding Bestand:File Exchange Advanced Instructions - 2015.02.pdf

Algemeen

 • Latin1 wordt in ieder geval geaccepteerd als tekencodering
 • Kolomtitels zijn niet hoofdlettergevoelig
 • Veldscheidingstekens & bestandsextenties moeten met elkaar overeenstemmen (p. 11):
  • Komma - .csv
  • Puntkomma - .csv
  • Tab - .txt → Dit gebruik ik standaard
 • Maximale bestandsgrootte: 15MB (p. 11)
 • Verplichte velden zijn in het sjabloon aangegeven met een sterretje
 • Enclosure: Als velden omhuld zijn door "-tekens, krijg je een job abandonded-foutmelding. Zonder enclosure krijg ik geen foutmeldingen.

Verschillende sjablonen & marktplaatsen

 • Er bestaat in ieder geval een basistemplate en een specificatietemplate (p. 59). Misschien nog meer?
 • Net als Amazon, kent Ebay verschillende marktplaatsen. Uploads voor Ebay.com zullen in de praktijk afwijken van uploads voor Ebay.nl, te beginnen met vermoedelijk verschillende prijzen want verschillende valuta's. Ook de kolomnamen kunnen verschillen - Wordt vervolgd.

Velden

De handleiding defineert vanaf p. 56 alle velden - Handig!

Zie verder

 • sproc ebay_define_table_sq_tmp in DWH voor velddefinities & details (aug. 2018)
 • Velden (Ebay).

Casus: Abandoned job (aug. 2018)

Het probleem

Het had zo mooi kunnen zijn, maar Abandoned Job: Abandoning Job: 927900650 is alles wat Ebay teruggeeft. Het betrof een testbestand met 10 records

Aanvullende gegevens & mogelijke oorzaken

 • Misschien verslikt Ebay zich in de html-tags in het Description-veld? [1]
 • Nederlandstalige headings vol rare symbolen zoals * en : het probleem?
 • Enclosure?
Impressie van het oorspronkelijke bestand

Acties & resultaten

 • Getest met een heel klein Description-veld → Geen verschil
 • Enclosure verwijderd: (alle velden waren omhuld door "-tekens) - Foutmelding verdwenen!
 • Vervolgens verschenen er diverse meer down-to-earth-foutmeldingen, maar dat mag de pret niet drukken.
Enclosing "-tekens verwijderd (en Description-veld drastisch verkleind): Foutmelding verdwenen!
Nog beter nieuws: Zonder enclosure, maar wel met Description-velden tot 80.000 tekens vol niet-toegestane HTML-tags (waarvan ik hoop dat ze gewoon gestripped worden)
De betreffende interface op Ebay.nl
Een impressie van het betreffende testbestand
Eh, bestandscodering is UTF-8? Ik dacht dat ik Latin1 had gekozen. Blijkbaar geen probleem - Het bestand bevatte vermoedelijk ook geen tekens waarbij de codering in Latin1 en UTF-8 van elkaar verschillen (geen valuta-symbolen, geen diakritische tekens, etc.)

Bestanden

Zie ook

 • Sproc ebay_define_table_sq_tmp in DWH voor details
 • Velden (Ebay)