Databasemodel Drupal 7

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken
Drupal 7 Datamodel

Alle Drupal Commerce-tabellen

 • commerce_calculated_price
 • commerce_checkout_pane
 • commerce_customer_profile
 • commerce_customer_profile_revision
 • commerce_flat_rate_service
 • commerce_line_item
 • commerce_order
 • commerce_order_revision
 • commerce_payment_transaction
 • commerce_payment_transaction_revision
 • commerce_product
 • commerce_product_revision
 • commerce_product_type
 • commerce_tax_rate
 • commerce_tax_type
 • field_data_commerce_... - Maatwerk-velden
 • field_data_field_... - Maatwerk-velden
 • field_revision_commerce_... - Maatwerk-velden
 • field_revision_field_... - Maatwerk-velden.

Tabel - Node

Velden:

 Naam    Omschrijving       Type      Default  Opmerkingen
 ----    ------------       -----------  -------  -----------
* nid     Node-ID         Int(10)         Primaire sleutel
* vid     Version-ID        Int(10)    NULL   Foreign key van tabel node_revisions
* type    Content-type       Varchar(32)  ''    Wat je vindt onder Structure > Content-types
* language               Varchar(12)  ''
* title                Varchar(255)  ''
* uid     User-ID         Int(11)    0
* status   Published?        Int(11)    1
* created   Unix timestamp      Int(11)    0
* changed   Unix timestamp      Int(11)    0     'created' en 'changed' hebben vaak dezelfde waarde
* comment   Commentaar toegestaan?  Int(11)    0
* promote               Int(11)    0
* sticky                Int(11)    0
* tnid    Translation Node ID   Int(10)    0
* translate              Int(11)    0

Tabel - node_revision

 Naam    Omschrijving       Datatype    Default
 ----    ------------       -----------  -------
* nid     Node-ID (FK)       INT(10)    '0'
* vid     Revision-ID (PK)     INT(10
* uid     User-ID         INT(11)    '0'
* title    Node-title        VARCHAR(255)  ''
* log     ?            LONGTEXT
* timestamp  Created         INT(11)    '0'
* status   Published?        INT(11)    '1'
* comment   Commentaar toegestaan?  INT(11)    '0'
* promote   Promoted         INT(11)    '0'
* sticky   Sticky on top?      INT(11)    '0'
* ds_switch  ?            VARCHAR(255)  ''

Taxonomieën

Tabellen

* taxonomy_index      (nid, tid, sticky, created)   Associatie tussen node & taxon
* taxonomy_term_data    (tid, vid, name, description)  Taxon
* taxonomy_term_hierarchy  (tid, parent)          Hierarchie: ouder van een taxon
* taxonomy_vocabulary    (vid, name, machine_name, 
               description, hierarchy,    Definitie van een vocabulaire
               module, weight)         

Veldnamen

Veldnamen zijn doorgaans consistent door de gehele database. Oftewel, veld 'nid' in de ene tabel, is dezelfde 'nid' in een andere tabel:

* nid - Node ID
* tid - Term ID = Taxon ID
* vid - Vocabulary ID

Eigen velden - Voorbeeld

In Drupal 7 kun je aan een taxonomie eigen velden toevoegen. Elk veld vorm een eigen databasetabel. Dit is een voorbeeld waarbij een afbeelding is toegevoegd aan een taxonomie:

Veldnaam: field_revision_field_taxonomie_afbeelding

Velden:

* entity_type
* bundle
* deleted
* entity_id
* revision_id
* language
* delta
* field_taxonomie_afbeelding_fid
* field_taxonomie_afbeelding_alt
* field_taxonomie_afbeelding_title
* field_taxonomie_afbeelding_width
* field_taxonomie_afbeelding_height

Omzet Drupal Commerce uitlezen

Net als bij Übercart voor Drupal 6, zou ik graag via SQL de omzet willen uitlezen uit Drupal Commerce in Drupal 7.

Tabellen

commerce_order

 • order_id - PK
 • order_number - Gebruikers-order-id
 • revision_id - FK voor tabel commerce_order_revision
 • created - Unix timestamp
 • status - Bv. completed.
 • data - Serialised dataveld (longblob) waarvan de inhoud in MySQL Workbench alleen te lezen is als je Open value in editor kiest , maar in de mysql-client prima prima is uit te lezen → Geen ordertotalen.

Voorbeeld data-veld:

a:4:
{
	s:17:"last_cart_refresh";i:1420733641;
	s:14:"payment_method";
	s:38:"paypal_wps|commerce_payment_paypal_wps";
	s:20:"payment_redirect_key";
	s:43:"TGUOciUPKaZg3AU1237eLdwHNJdDqBLG0w5lCx9VEk";
	s:43:"commerce_payment_order_paid_in_full_invoked";
	b:1;
}

commerce_order_revision

Drupal slaat vaak veel info op in revision-velden. Elk record bevat daarbij de complete status van de onderhavige entiteit. Daarom is in dit geval alleen het laatste revision-veld relevant. Velden:

 • order_id - FK tabel commerce_order
 • order_number
 • revision_id
 • data (serialised).

Voorbeeld data-veld van de het laatste revisie-veld van een order met status completed:

a:4:
{
  s:17:"last_cart_refresh";i:1420733641;
  s:14:"payment_method";
  s:38:"paypal_wps|commerce_payment_paypal_wps";
  s:20:"payment_redirect_key";
  s:43:"TGUOciUPKaZg3AU692c7eLdwHN123qBLG0w5lCx9VEk";
  s:43:"commerce_payment_order_paid_in_full_invoked";
  b:1;
}

field_data_commerce_order_total

 • commerce_order_total_amount - Inclusief BTW, uitgedrukt in centen
 • entity_id (FK) = order_id. Omdit dit een dynamisch gegenereerd veld is, is de benaming generiek. De waardes komen echter prima overeen met de order-PK.

Overige tabellen

 • commerce_order_revision - Ziet er niet relevant uit
 • commerce_line_item - Ziet er niet relevant uit.

API-calls

De koninklijke weg om deze data uit een webshop te peuteren, is via de vastgestelde API-calls te doen. Mocht ik dat ooit inderdaad doen: Heel moeilijk lijkt het niet te zijn. Nog een keer.

Commentaren verwijderen

Gevalletje spam-posting: Hoe verwijder ik 500 commentaren?

Structuur

 Tabel             Sleutel
 ---------------        ------------------------------
* comment            PK: cid - Dit is de hoofdtabel
* users             FK: uid
* node             FK: nid
* role_permission        FK: role_permission_rid - ?
* field_data_comment_body    ?
* field_revision_comment_body  ?

Alle commentaar verwijderen

Maak voor de zekerheid eerst een backup - Ik ben slechts voor 95% zeker dat dit werkt.

delete from field_revision_comment_body;
delete from field_data_comment_body;
delete from comment;

Drupal Commerce: Voorraadpositie op xyz-code wijzigen

Casus

De klant heeft een spreadsheet gemailed met producten + voorraadpositie. Echter: Niet de gebruikelijke SKU's worden gehanteerd, maar 'interne' xyz-codes (de codes van de logistieke partner om precies te zijn).

Datamodel

 • Tabel commerce_product: Dit betreft L1. Daar vind je product_id, sku en title. Verder weinig spannends

Drupal Commerce: Orders exporteren (feb. 2017)

Verrassend hoe ingewikkeld het bleek om 'gewoon' orders te exporteren. Volgende keer de API gebruiken (veel efficiënter + robuuster):

-- =====================================================
-- Select
-- =====================================================
--
select
 
  -- commerce_order
  -- ==============================================================
  -- 
  commerce_order.order_id,
  commerce_order.mail           as "order_mail",
  commerce_order.status          as "order_status",
  from_unixtime(commerce_order.created)  as "order_created",
  from_unixtime(commerce_order.changed)  as "order_changed",
  
  -- commerce_order.order_number,
  -- commerce_order.type,
  -- commerce_order.uid,
  -- commerce_order.data,
  -- commerce_order.hostname,
 
  -- order_total
  -- =====================================================
  --
  field_data_commerce_order_total.commerce_order_total_amount    as "order_total_amount",
  field_data_commerce_order_total.commerce_order_total_currency_code as "order_currency_code",
 
  -- Users
  -- =====================================================
  --
  users.uid as "user_id",
  users.name as "user_name",
 
  -- Shipping - salution
  -- =====================================================
  --
  field_data_field_salutation.field_salutation_value 
  as "shipping_salutation",
   
  -- shipping - first_name
  -- =====================================================
  --
  field_data_field_firstname.field_firstname_value 
  as "shipping_first_name",
 
  -- shipping - middle_name
  -- =====================================================
  --
  field_data_field_middlename.field_middlename_value 
  as "shipping_middle_name",
   
  -- shipping - last_name
  -- =====================================================
  --
  field_data_field_lastname.field_lastname_value 
  as "shipping_last_name",
 
  -- shipping_address_stree
  -- =====================================================
  --
  field_data_field_street.field_street_value 
  as "shipping_address_street",
 
  -- Housenumber
  -- ==============
  --
  field_data_field_housenumber.field_housenumber_value 
  as "shipping_address_housenumber",
 
  -- housenumberaddition
  -- ===================
  --
  field_data_field_housenumberaddition.field_housenumberaddition_value 
  as "shipping_address_housenumberaddition",
 
  -- city
  -- ====
  --
  field_data_field_cust_city.field_cust_city_value 
  as "shipping_address_city",
   
  -- zipcode
  -- =======
  --
  field_data_field_zipcode.field_zipcode_value 
  as "shipping_zipcode",
   
  -- Shipping country
  -- ===========================
  --
  field_data_field_country.field_country_iso2 
  as "shipping_address_country",
 
  -- Billing country
  -- =====================
  --
  -- field_data_field_country.field_country_iso2 
  -- as "shipping_address_country",
   
 
  -- order_line_item
  -- =====================================================
  -- 
  commerce_line_item.line_item_id   as "orderline_id",
  commerce_line_item.type       as "orderline_type",
  commerce_line_item.line_item_label as "orderline_sku",
  commerce_line_item.quantity     as "orderline_quantity",
  
  -- commerce_line_item.created
  -- commerce_line_item.changed,
  -- commerce_line_item.data
 
  -- commerce_product - title
  -- ==========================================================
  --
  commerce_product.title as "orderline_title",
  
  -- orderline - unit price
  -- =========================================================
  --
  field_data_commerce_unit_price.commerce_unit_price_amount
  as "orderline_unit_price",

  field_data_commerce_unit_price.commerce_unit_price_currency_code
  as "orderline_unit_price_currency",
   
  -- orderline - total price
  -- ==========================================================
  --
  field_data_commerce_total.`commerce_total_amount`
  as "orderline_total_amount",

  `field_data_commerce_total`.`commerce_total_currency_code`
  as "orderline_currency"
   
-- =====================================================
-- Join
-- =====================================================
--
-- commerce_order - De basis
-- =========================
-- 
from commerce_order

-- commerce_order_revision - Niet nodig
-- ====================================
-- 
-- left join commerce_order_revision
-- on    commerce_order.revision_id = 
--      commerce_order_revision.revision_id

-- commerce_line_item
-- ==================
-- 
left join commerce_line_item
on    commerce_order.order_id = 
     commerce_line_item.order_id

-- users
-- =====
--
left join users
on  commerce_order.uid = 
   users.uid

-- field_revision_commerce_customer_address
-- ========================================
-- 
left join field_revision_commerce_customer_address
on    commerce_order.order_id = 
     field_revision_commerce_customer_address.entity_id
 
-- Shipping address
-- ======================================================
-- 
left join field_data_commerce_customer_shipping    
on    field_data_commerce_customer_shipping.entity_id = 
     commerce_order.order_id
 
-- Billing address
-- ======================================================
-- * Billing addresses worden in dezelfde tabel bijgehouden als shipping addresses.
--  Waarschijnlijk een alias defineren op die tabel om billing addresses te kunnen
--  extraheren
-- * In dit geval leek er geen gebruik te worden gemaakt van billing addresses
--
-- left join field_data_commerce_customer_billing
-- on    field_data_commerce_customer_shipping.entity_id = 
--      commerce_order.order_id

-- order_total
-- ======================================================
-- 
left join field_data_commerce_order_total
on    field_data_commerce_order_total.entity_id = 
     commerce_order.order_id
 
-- Shipping salutation
-- ===================
--
left join field_data_field_salutation
on    field_data_field_salutation.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping firstname
-- ==================
--
left join field_data_field_firstname 
on    field_data_field_firstname.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping middlename
-- ===================
--
left join field_data_field_middlename
on    field_data_field_middlename.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping lastname
-- =================
--
left join field_data_field_lastname
on    field_data_field_lastname.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping Street
-- ===============
--
left join field_data_field_street 
on    field_data_field_street.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping Housenumber
-- ====================
--
left join field_data_field_housenumber 
on    field_data_field_housenumber.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping housenumberaddition
-- ============================
-- 
left join field_data_field_housenumberaddition 
on    field_data_field_housenumberaddition.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping cust_city
-- ==================
--
left join field_data_field_cust_city
on    field_data_field_cust_city.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Shipping zipcode
-- ================
--
left join field_data_field_zipcode
on    field_data_field_zipcode.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id

-- Shipping country
-- ================
--
left join field_data_field_country
on    field_data_field_country.entity_id =
     field_data_commerce_customer_shipping.commerce_customer_shipping_profile_id
 
-- Billing country
-- ===============
--
-- left join  field_data_field_country
-- on      field_data_field_country.entity_id = 
--       field_data_commerce_customer_billing.commerce_customer_billing_profile_id
 
-- commerce_product
-- ========================
--
left join commerce_product
on    commerce_product.sku = 
     commerce_line_item.line_item_label
 
-- Order_line - Unit price
-- =============================
--
left join field_data_commerce_unit_price
on    field_data_commerce_unit_price.entity_id = 
     commerce_line_item.line_item_id
 
-- Order_line - Total
-- ===================================
--
left join field_data_commerce_total
on    field_data_commerce_total.entity_id = 
     commerce_line_item.line_item_id
 
-- =====================================================
-- Sort order
-- =====================================================
--
order by commerce_order.order_id asc;

Zie ook

Bronnen

Orderbedrag Drupal Commerce uitlezen