Curve-fitting

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit gaat over tweedegraads polynome functies, zoals je die krijgt als je in Google Ads of Amazon, winst als functie van bod uitzet: Een omgekeerde tweedegraads polynoom met ergens een optimum. Het betreft géén exponentiële functie.

Inleiding

 • Kleinste-kwdaratenmethode is bedoeld voor een lineaire functie, maar je kunt het generaliseren naar andere functies, zoals polynomen [1]
 • De tweede afgeleide van een kwadratische functie, is een constante. Dat kun je gebruiken om het soort functie te identificeren, en vermoedelijk ook voor een kleinste-kwadratenmethode [2]
 • Met twee datapunten kun je een lineaire functie defineren. Met drie datapunten kun je een kwadratische functie defineren
 • Een kwadratische functie heeft drie onbekenden. De meetdata kun je in een matrix stoppen ⇒ Oplossen als een stelsel van vergelijkingen - Dat werkt alleen niet voor stochastische data ⇒ Wel met een pseudo-inverse
 • Curve fitting met kwadratische modellen [3]
 • Standaardformule: ax^2 + bx + c Tav. winstfuncties, is c altijd 0: Bij een bod van 0 is de winst ook 0.

Voorbeeld CBlissMath

[4]

Datapunten:

(x,y)
-----
(1,7)
(2,2)
(3,1)
(4,3)

Bijbehorend stelsel van vergelijkingen:

 1a + 1b + c = 7
 4a + 2b + c = 2
 9a + 3b + c = 1
16a + 4b + c = 3 

In matrixalgebra:

Ax=y <=>

[ 1 1 1  [a   [7
  4 2 1 * b =  2
  9 3 1   c]   1
 16 4 1]      3]

Oplossing:

x = A^(+)y  A^(+) = Penrose-Moore pseudo-inverse

 = [ 7/4
   -10,05
   15,25]

De pseudo-inverse heb ik hier berekend

Voorbeeld Amazon

Uit een Amazon-campagne haal ik drie datapunten:

 Bod   Winst
 ------  ------
* € 0,02 - € 4,30
* € 0,20 - € 5,70
* € 0,66 - € 3,60

In matrix-algebra:

|0,0004	0,2	1|		|a|		4,3
|0,04	0,2	1|	*	|b|	=	5,7
|0,4356	0,66	1|		|c|		3,6

Pseudo-inverse:

 -25.2525  25.2525  0.0000
  21.7172 -23.8911  2.1739
  -3.3333  4.7681  -0.4348

Berekening v=A^(+)*y heb ik hier gedaan:

  4.7418
  4.9121
  9.2352

Conclusies

 • Deze uitkomst klopt niet: Ik moet een parabool krijgen met een maximum, niet met een minimum - Jammer.
 • Wellicht dat het eerste datapunt (0,02, y) te extreem is om betrouwbaar te zijn.

Bronnen