Cp

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Kopiëer een bestand

cp a b

Kopiëer een map met inhoud

Bv.:

cp -r /media/sda1 /media/BackUp

Kopiëer de inhoud van een map

Voorbeeld: Klonen van een hosting-account:

cp -r * ~/in1     # Op bron-locatie
cp -r ~/in1/* .   # Op doellocatie

Meer voorbeelden:

cp -r test.example.com/* example.com   # De doelmap 'example.com' moet al bestaan
cp -r ~/public/tes.example.com/* ~/public/example.com   # Doelmap 'example.com' moet al bestaan

cp -vrap

Hier kwam ik de attributen -rap tegen. Wat is dat?

  • -v - Verbose - Dit was een operatie die een paar minuten duurde. Vandaar
  • -r - Recursie
  • -a - Archive - Misschien dat een archief-bit wordt behouden?
  • -p - Preserve - Behoud mode, ownership en timestamps.

Kopiëren van dot-bestanden

Zie Dot-bestanden kopiëren en verplaatsen

Kopiëren zonder overschrijving

-n [1]

Bronnen