Commentaarregels HTML

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

In HTML bestaan commentaarregels uit een opening tag en een closing tag. Helaas is daar geen alternatief voor in HTML. Bv.:

<!--This is a comment. Comments are not displayed in the browser-->

Er zijn diverse truken om dit probleem wat minder lastig te maken. Zie de eerste bron.

Bronnen