Campagne-optimalisatie (Amazon Sponsored Products)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Doel van dit artikel: Ontwikkelen van een vaste procedure om effectief campagnes te optimaliseren.

Wat zijn de doelstellingen?

Gebruikelijke doelstellingen voor Amazon Sponsored Products-campagnes zijn zoal:

  1. Vergaren van marketing-informatie
  2. Test of er überhaupt markt is voor bepaalde producten
  3. Omzet
  4. Omzet voor een acceptabele prijs (=acceptabele ACoS)
  5. Winst - Daarbij komt omzet & rendement mooi samen
  6. Identificeren van opportunities, zoals zoektermen die het onverwacht goed doen.

In dit artikel ligt de focus op omzet, omzet voor een acceptabele ACoS en winst. En dan vooral: Dit proces zo efficiënt mogelijk te doen.

Losse dingen

Een behulpzame gedachte van CPCStrategy (2016 Guide, p. 10):

The most frequent Sponsored Products inefficiencies stem from a lack of effort
to harvest data to support bid levels, keyword matching and optimization, campaign
differentiation, and structure.

Selection Bias

Met selection bias wordt bedoeld dat je als aanbieder denkt dat je weet waar klanten op zoeken. Niet dus! Daarom blijven harvesten.

Blijf optimaliseren

CPCStrategy, 2016-guide, p. 14:

Sellers should also keep in mind that the keywords their customers are using to search
for their products now might not be the same popular keywords in 6 months. It’s important to
keep Automatic campaigns up and running (even after you’ve built out your Manual Campaigns,
Phase 2) - so you can continue to harvest new popular search terms and other valuable data.

Search Term Report

  • De basis voor evaluatie en optimalisatie, is het Search Term Report
  • Er bestaan third party-tools om dingen begrijpelijker te maken, of in een bredere context te plaatsen. Die kunnen wellicht handig zijn als aanvulling, maar niet als vervanging.

Voor details, zie Rapportages (Amazon Sponsored Products)#Search Term Report.

Bulk-verwerking?

De campagne wordt in bulk gegenereerd vanuit het DWH. Wellicht het Search Term Report ook automatisch verwerken in het DWH?

Impressies

Impressies is niet zo interessant, omdat daar ook de impressies bij zitten op pagina's die achteraan zitten in een reeks, etc.

ACoS

Een ACoS (Advertisement Cost of Sales) van ca. 20-25%, is normaal

Conversie-ratio?

Zie Conversieratio (Amazon campagnes)

Verzamel minimaal 11 conversies

Wanneer heb je voldoende informatie om een conclusie te trekken omtrent de te verwachten geschiktheid en rendement van een zoekterm? Zie Statistiek & online marketing - Vuistregels voor details. Om bij het begin te beginnen: Verzamel minimaal 11 conversies voordat je verder ook maar iets doet. Zie Wanted: Significant conversieratio voor details.

  • Uiteraard kun je al eerder aan de slag gaan, maar da's vooral verspilde moeite & gehobby
  • Hoe minder geaggregeerd deze 11 conversies zijn, hoe beter: Als deze 11 conversies de campagne-als-geheel betreffen, zal de optimalisatie nogal grof zijn. Als deze 11 conversies echter één AdGroup betreffen, kun je veel nauwkeuriger optimaliseren.

Bronnen