Business reports (Amazon)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit artikel gaat over de specifieke business reports die Amazon aanbiedt. Voor een overzicht van algemene marketing-gerelateerde informatie, zie Marketinginformatie (Amazon).

Je kunt divese verkooprapportes inzien & downloaden via

Seller Central Home Page » Reports » Business reports

of via de link op de home page van Seller Central in de rechterkolom, halverwege. Alle rapportages gaan tot max. twee jaar terug. Je kunt dus geen cijfers inzien die ouder dan twee jaar zijn. Los daarvan lijken alle rapportages opvallende tekortkomingen te hebben. In het bijzonder: Je kunt geen 'ruwe' complete informatie downloaden en daar zelf relevante gegevens uit extraheren. Overzicht van de raporten:

By Date

  • Sales & traffic: Cijfers op datum, maar zonder SKU/ASIN
  • Detail Page Sales and traffic: Idem
  • Seller performance: Niet verkoop-gerelateerd

By ASIN

  • Detail Page Sales and Traffic: Inclusief ASIN & SKU
  • Detail Page Sales and Traffic by Parent item: Wel ASIN, geen SKU
  • Detail Page Sales and Traffic by Child item: Wel ASIN, geen SKU.

By date-reports

Deze zijn écht per datum en bevatten geen SKU/ASIN-informatie.

Sales and traffic

Glossary:

  • Average Offer Count: Het gemiddelde aantal producten dat je aanbood gedurende de meetperiode
  • Order Item Session Percentage: Conversiegraad van bezoekers naar kopers
  • Unit Session Percentage: Aantal bestelde producten per sessie
  • Page View Percentage: Aandeel views voor dit product tov. al je producten.

Zie ook