Apache - Mappen niet browsable maken

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Probleem

Het probleem: Deze map bevat geen serveerbare content. Daarom wordt de inhoud van de map getoond

Oorzaak

Ergens in /etc/apache2/apache2.conf staat:

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

en dat woord Indexes is de oorzaak.

Oplossing

Toevoeging aan het eind van /etc/apache2/apache2.conf:

# Make folders non-browsable
############################
#
<Directory /var/www/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Resultaat

Resultaat: Map is niet meer browsable

Bronnen