Afbeeldingen in bulk bewerken

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoe schaal je in één keer 1.000 afbeeldingen? Of converteer je ze in één keer van png naar bv. jpg? Daar bestaan prima oplossingen voor...

Inventaris van tools

Een indruk van een drietal tools.

Gimp Batch Mode

Yep: Gimp kun je via de shell aanroepen én het kan batch-handelingen verrichten. Dat kan zelfs in verschillende talen. Gemakkelijk is anders - Geen aanrader.

ImageMagick & mogrify

  • Het shell-commando van ImageMagick heet convert
  • Broertjes van convert is mogrify. Zelfde syntax, maar dan worden bestanden overschreven. Precies wat ik zoek.

Conversie van png naar jpg

mogrify -format jpg *.png

Marges verwijderen

mogrify -trim *

Zie ook

Bronnen