Afbeeldingen & PHP-API (WordPress)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding-metadata - Velden: Het gaat om de velden URL (bestandsnaam), Title, Caption, Alt text en misschien Description
Datamodel & afbeelding-metadata: De velden Title, Caption en Description worden opgeslagen in tabel wp_posts
Datamodel & afbeelding-metadata: Het veld Alt text wordt opgeslagen in tabel wp_postmeta

Hoe kan ik in bulk afbeeldingen verwerken? Dus zonder plugins, en bij voorkeur mbv. de PHP-API.

Vraagstukken

 • Hoe importeer je afbeeldingen in bulk?
 • Hoe importeer je metadata voor deze afbeeldingen?
 • Hoe koppel je afbeeldingen aan producten als thumbnail?

Scenario

Uitgangspunten

 • Site, afbeeldingen & dwh bevinden zich op dezelfde computer: M'n laptop, die tevens m'n ontwikkelomgeving is
 • Afbeeldingen bevinden zich in een map op m'n laptop: Eén afbeelding per product per taal. Deze map kan ook de bestaande WordPress-upload-map zijn. Het zou handig zijn als het in ieder geval geen externe URL is, ivm. performance als het (in de toekomst) om duizenden afbeeldingen gaat. Een locale URL is geen probleem
 • In het dwh zit een tabel met de namen van deze afbeeldingen, met daaraan gekoppeld de meta-data voor deze afbeeldingen.

Acties

 • Afbeeldingen worden geïncorporeerd in de site (sideloading?)
 • Meta-data wordt gekoppeld aan deze afbeeldingen (bestandsnaam is primaire sleutel).

Bulk-import van afbeeldingen

Zie script onderaan dit artikel - Daar zit alles in!

Producten & afbeeldingen

Met product image, featured image of thumbnail, wordt hier de 'primaire productfoto' bedoeld. Misschien dat deze spraakverwarring een deel van het probleem is - Dat ik verschillende concepten door elkaar haal - Wordt vervolgd.

Setting the stage

Testproduct (zonder afbeelding) met id = 1347
Afbeelding met met id = 1348
En voor de zekerheid ook nog een 'gewone' post, met id = 1349 - Posts kennen geen standaard-afbeelding
En voor de zekerheid ook nog een 'gewone' pagina, met id = 1351. Pagina's kennen wel een standaard-afbeelding, featured image (niet geconfigureerd)
Tabel wp_posts: Al deze objecten, plus twee revisies
Tabel wp_postmeta: Entries tav. product id = 1347: Weinig spannends
Tabel wp_postmeta: Entries tav. afbeelding id = 1348: Ook weinig spannends. Merk op dat veld _thumbnail niet voorkomt

Add product image

De afbeelding wordt toegevoegd aan het product
De afbeelding staat er écht
in wp_postmeta is dit de enige verandering: Veld _thumbnail_id is toegevoegd. De waarde is de ID van de afbeelding - Zo simpel

Producten & afbeeldingen - Meertalig

Voor meertalige producten met een eigen afbeelding per taal (ivm. aangepaste titels, alt-tekst, etc.) zijn er een paar bijzonderheden:

 • WordPress » Languages » Media (activate languages and translations for media): Activeren. Nu heb je per taal een aparte media library. Dat zie je, als je de afbeeldingen weergeeft in grid. Als je ze weergeeft in een lijst, zie je dit niet zo snel
 • Voor alle afbeeldingen moet de taal zijn gespecificeerd
 • Taalvarianten van producten moeten met elkaar gekoppeld zijn middels pll_save_post_translation
 • Taalvarianten van afbeeldingen moeten ook met elkaar gekoppeld zijn middels pll_save_post_translation
 • Pas nú kun je afbeeldingen en producten koppelen middels set_post_thumbnail.

Verder worden gekoppelde producten qua afbeelding op een bepaalde manier als één product beschouwd:

 • Als je de afbeelding verwijdert in 1 taalvariant van een product, worden de afbeeldingen bij de andere taalvarianten van dat product, ook verwijderd!
 • Als de koppeling hierboven niet goed is gegaan, zie je bij alle gekoppelde producten, dezelfde afbeelding, meestal de laatste afbeelding die je hebt toegekend. Als je niet weet hoet dit ziet met gekoppelde producten, kan dat héél verrassend overkomen!

Afbeeldingen in bulk verwijderen

Zie Functions.php (WordPress)

Script

Dit script doet zo'n beetje alles wat in de artikel is behandeld:

<?php
#
# Upload products & images from dwh + connect translations
###############################################################
#
echo "\n\n";
echo "###############################################################\n";
echo "###############################################################\n";
echo "###############################################################\n";

###############################################################
# Libraries
###############################################################
#
$pad = "/home/strompf/www/rt.dvb/";
require_once($pad . "wp-load.php");
require_once($pad . 'wp-admin/includes/media.php');
require_once($pad . 'wp-admin/includes/file.php');
require_once($pad . 'wp-admin/includes/image.php');


###############################################################
# Set variables
###############################################################
#
# This is the export table in the dwh. It contains per row all
# relevant product & image data
#
$product_table_name =  "20190506_2010_product_exp";


###############################################################
# Main
###############################################################
#
# Delete previous content
#########################
#
dvb_delete_all_products();  # Defined in functions.php
dvb_delete_all_thumbnails(); # Defined in functions.php

# Connect with dwh
##################
#
$conn = create_pdo_object();

# Fetch product_table from dwh
##############################
#
$rows = fetch_product_rows($conn, $product_table_name);

# Post all products, get $product_and_images array
##################################################
#
# Structure of $products array - Example
#
# Array
# (
#  [0] => Array
#    (
#      [post_id]       => 1360
#      [lang]         => nl      # Can be used for both products & images - They're always the same language
#      [sku]         => bellow_01
#      [image_file_name]   => xxx
#      [image_title]     => xxx
#      [image_alt]      => xxx
#      [image_caption]    => xxx
#      [image_description]  => xxx
#      [image_id]       => 2567
# )
#
$products_and_images = post_all_products($rows);

// echo "\n\n### $products_and_images (1):\n";
// print_r($products_and_images);

# Connect product translations
##############################
#
connect_product_translations($products_and_images);

# Upload images & connect products with images
##############################################
#
$products_and_images = upload_images($products_and_images);

// echo "\n\n### $products_and_images - Na upload_and_connect_images:\n";
// print_r($products_and_images);


# Connect image translations
###############################################
#
connect_image_translations($products_and_images);


# Set thumbnails
###############################################
#
set_thumbnails($products_and_images);###############################################################
# Set thumbnails
###############################################################
#
function set_thumbnails($products_and_images)
{
  foreach ($products_and_images as $key => $row)
  {
    # Set thumbnail
    ###############
    #
    # echo "Set thumbnail: product_id: ".$row['post_id']."\n";
    # echo "Set thumbnail: image_id: ".$row['image_id']."\n";
    #
    set_post_thumbnail($row['post_id'], $row['image_id']);
  }
}

###############################################################
# Upload images
###############################################################
#
# All info is available in $products_and_images!
#
function upload_images($products_and_images)
{
	echo "\n### Function upload_images...\n";

  # Set vars
  ##########
  #
  $pad="http://rt.dvb/wp-content/uploads/tmp/";
  $return="id";

  foreach ($products_and_images as $key => $row)
  {
    # Fetch data
    #######################################################
    #
    # When $image_id contains something like a "page not
    # found"-error, it means that the image wasn't found
    #
    $product_id     =  $row['post_id'];
    $image_file_name  =  $pad . $row['image_file_name'];
    $image_title    =  $row['image_title'];
    $image_alt     =  $row['image_alt'];
    $image_caption   =  $row['image_caption'];
    $image_description =  $row['image_description'];
    $image_lang     =  $row['lang'];

    # Debug
    #######
    #
    // echo "\n\n### New row...\n";
    // echo "row-array:\n";
    // print_r($row);
    // echo "\n";
    // echo "product_id: ".$row['post_id']."\n";
    // echo "post_title: ".$row['post_title']."\n";
    // echo "image_file_name: ".$image_file_name."\n";
    # echo "sku: ".$row['sku']."\n";

    # Upload image
    ##############
    #
    $image_id = media_sideload_image($image_file_name, $product_id, $image_description, $return);

    # Store $image_id in $products_and_images
    ##########################################
    #
    $products_and_images[$key]['image_id'] = $image_id;

    # print_r($row);

    # Set language
    ##########################################
    #
    pll_set_post_language($image_id, $row['lang']);

    # Debug
    #######
    #
    # echo "media_sideload_image: Returned image_id:".$image_id."\n";
    # print_r($image_id);

    # Set image properties
    ################################
    #
    # These are not meta-fields, but columns in wp_posts
    #
    $update_post = array
    (
      'ID'      => $image_id,
      'post_title'  => $image_title,
      'post_excerpt' => $image_caption,
      'post_content' => $image_description
    );
    wp_update_post($update_post);

    # Set Alt-text
    ################################
    #
    # This happens to be the only meta-field that is used for images
    # (they don't use much meta-fields anyway)
    #
    update_post_meta($image_id, "_wp_attachment_image_alt", $image_alt);
  }
  # Return $products_and_images
  ####################################
  #
  # Augmented with $image_id
  #
  return $products_and_images;
}


###############################################################
# Connect image translations
###############################################################
#
function connect_image_translations($products_and_images)
{
  # Cycle through all rows
  ########################
  #
  foreach ($products_and_images as $row)
  {
    # Get elements
    #######################
    #
    $sku1 =   $row['sku'];
    $post_id1 = $row['image_id'];
    $lang1 =  $row['lang'];

    # Set first array item
    ######################
    #
    $tuple = array
    (
      $lang1 => $post_id1
    );

    # Loop through all other items
    ##############################
    #
    foreach ($products_and_images as $row2)
    {
      # Get elements
      ##############
      #
      $sku2 =   $row2['sku'];
      $post_id2 = $row2['image_id'];
      $lang2 =  $row2['lang'];

      # Copy when matching
      #########################
      #
      if ($sku1==$sku2 and $lang1<>$lang2)
      {
        $tuple=$tuple + array
        (
          $lang2 => $post_id2
        );
      }
    }

    # Debugging: Display resulting array
    ####################################
    #
    echo "\n\n### Connect image translations for sku ".$sku1.":\n";
    print_r($tuple);

    # Post to site!
    #########################
    #
    pll_save_post_translations($tuple);
  }
}


###############################################################
# Connect product translations
###############################################################
#
function connect_product_translations($products_and_images)
{

	# Cycle through all rows
	########################
	#
	foreach ($products_and_images as $row)
	{
		# Get elements
		#######################
		#
		$sku1 = 	$row['sku'];
		$post_id1 =	$row['post_id'];
		$lang1 = 	$row['lang'];

		# Set first array item
		######################
		#
		$tuple = array
		(
			$lang1 	=>	$post_id1
		);

		# Loop through all other items
		##############################
		#
		foreach ($products_and_images as $row2)
		{
			# Get elements
			##############
			#
			$sku2 = 	$row2['sku'];
			$post_id2 =	$row2['post_id'];
			$lang2 = 	$row2['lang'];

			# Copy when matching
			#########################
			#
			if ($sku1==$sku2 and $lang1<>$lang2)
			{
				$tuple=$tuple + array
				(
					$lang2	=> $post_id2
				);
			}
		}

		# Debugging: Display resulting array
		####################################
		#
 //    echo "\n\n### Connect product translations for sku ".$sku1.":\n";
		// print_r($tuple);

		# Post to site!
		#########################
		#
		pll_save_post_translations($tuple);

	}
}


###############################################################
# Post all products
###############################################################
#
function post_all_products($rows)
{
	foreach ($rows as $row)
	{
	  $array=process_product_row($row, $array);
	}
	return $array;
}


###############################################################
# Function: process_product_row($row)
###############################################################
#
function process_product_row($row, $array)
{
  $product_array=array
  (
    'post_title'  => $row['post_title'],
    'post_content' => $row['post_content'],
    'post_excerpt' => $row['post_excerpt'],

    'post_status'  => 'publish',
    'post_type'   => 'product'
  );

  # Create post
  ##########################################
  #
  $post_id = wp_insert_post($product_array);

  # Designate kind of product
  ##########################################
  #
  wp_set_object_terms($post_id, 'simple', 'product_type');

  # Meta fields
  ##########################################
  #
  update_post_meta($post_id, '_sku',       $row['_sku']);
  update_post_meta($post_id, '_regular_price',  $row['_regular_price']);
  update_post_meta($post_id, '_price',      $row['_price']);

  update_post_meta($post_id, '_downloadable',     'no' );
  update_post_meta($post_id, '_virtual',       'no' );
  update_post_meta($post_id, '_manage_stock',     'no' );
  update_post_meta($post_id, '_sold_individually',  'yes' );

  update_post_meta($post_id, '_yoast_wpseo_metadesc',  $row['post_meta_description']);
  update_post_meta($post_id, '_yoast_wpseo_focuskw',   $row['post_focuskw']);

  # Language
  ##########################################
  #
  pll_set_post_language($post_id, $row['lang']);

  # $products_and_images-Array: Created or updated HERE!
  ######################################################
  #
  if (empty($array))
  {
    # Create array - This array is used as the main dataobject
    # throughout this script
    #
  	$array = array
  	(
  		0 => array
  		(
  		post_id 	  =>	$post_id,
  		lang 		  =>	$row['lang'],
  		sku 		  =>	$row['_sku'],
        image_file_name   => $row['image_file_name'],
        image_title     => $row['image_title'],
        image_alt      => $row['image_alt'],
        image_caption    => $row['image_caption'],
        image_description  => $row['image_description'],
        image_id      => 0  # Misschien hoef je dit veld niet vantevoren te declareren
  		)

  	);
  }
	else
	{
	  $temp = array
	  (
  		post_id 	    =>	$post_id,
  		lang 		    =>	$row['lang'],
  		sku 		    =>	$row['_sku'],
        image_file_name   => $row['image_file_name'],
        image_title     => $row['image_title'],
        image_alt      => $row['image_alt'],
        image_caption    => $row['image_caption'],
        image_description  => $row['image_description']
	  );
	  array_push($array,$temp);
  }
  return $array;
}


###############################################################
# Function: fetch_product_rows
###############################################################
#
function fetch_product_rows($conn, $table_name)
{
  # Formulate query
  ###################################################
  #
  $sql = $conn->prepare("select * from ".$table_name);

  # Execute query
  ###############
  #
  $sql->execute();

  # Fetch rows
  ############
  #
  return $sql->fetchAll();
}


###############################################################
# Function: create_pdo_object
###############################################################
#
function create_pdo_object()
{

  ###############################################################
  # Connect with dwh through PDO
  ###############################################################
  #
  $servername = "localhost";
  $dbname = "xxx";
  $username = "xxx";
  $password = "xxx";

  try 
  {
  	# Instantiate a new PDO object
  	##############################
  	#
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname;charset=utf8", $username, $password);
    
    # set the PDO error mode to exception
    #####################################
    #
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    # echo "Connected successfully\n"; 
  }
  catch(PDOException $e)
  {
    echo "PDO Connection failed: " . $e->getMessage()."\n";
  }

  return $conn;
}

Zie ook

Bronnen