Advertenties (AdWords)

Uit De Vliegende Brigade
Ga naar: navigatie, zoeken

Misschien wel de essentie van AdWords-campagnes: Advertenties

Evaluatie

Stel dat je een AdGroup hebt met bv. vier advertenties, en die AdGroup draait al een tijdje, dan wordt 't tijd om te evalueren welke advertenties het goed doen, en welke niet. Maar hoe evalueer je dat precies? Zo dus:

Voorbeeld (casus eind 207)

Gegevens van zes advertenties uit één AdGroup. Ze hadden allemaal dezelfde positie, dus die kolom kon achterwege gelaten worden
Helaas kun je hier in AdWords geen custom columns toepassen, dus daarom maar in LibreOffice Calc. Brutowinst is 28% * Total conv. value. Nettowinst = brutowinst - Cost - Heel simpel. Maar onvoldoende om deze advertenties te vergelijken, omdat ze niet allemaal even lang actief zijn. We moeten winst dus normaliseren. Maar waarmee?
Winst/kosten: Ik denk dat je de winst het beste kunt normaliseren op de kosten. Dus gewoon rendement
Conv. value / Cost: Tjakka! De ingebouwde kolom Conv. value / cost geeft dezelfde rangorde. Welliswaar hebben deze getallen in absolute zin weinig betekenis voor mij, maar het werkt perfect om te achterhalen welke advertenties het meeste rendement behalen

Formats

Expanded text ads vs. standard text ads

Voor campagnes van het type Search Network only - All features heb je enkel de beschikking over advertenties van het type text. Die komen in twee smaken:

Standard text ads

 Headline:      25 tekens
 Description line 1: 35 tekens
 Description line 2: 35 tekens
 Display URL:    35 tekens

Expanded text ads

 Headline 1:     30 tekens
 Headline 2:     30 tekens
 Description:    80 tekens
 Path (2):      15 tekens per stuk

Gebruik alleen nog expanded ads

Expanded text ads zijn het nieuwe advertentieformat, bedoeld voor mobile first, met meer controle en flexibiliteit: Gebruik geen standard text ads meer: Ze schijnen zo'n 28% slechter te presteren.

Geen mobile ads meer

Expanded text ads worden op alle apparaten gebruikt. Je hebt geen aparte advertenties meer voor mobiele toepassingen.

Final URL vs. Destination URL

[1]:

Basically the destination URL allows for better "tracking" if you use any tracking 
paramters or 3rd party services for tracking.

If you don’t use tracking, there's no difference between final URL and destination URL. 
It's a good idea to get in the habit of using final URLs.

You're familiar with a destination URL—it's the web address people click to get to your 
landing page. If you use tracking, you also use the destination URL field for tracking 
parameters and redirects to third-party tracking services. This upgrade replaces the 
destination URL field with a final URL field, and creates a new field for tracking 
management. If you don’t use tracking, you won’t need to change a thing.
 • Destination URL: De "echte" URL van de site, waar bezoekers uiteindelijk belanden
 • Final URL: Tussenliggende URL, bedoeld voor tracking.

Bronnen

Formats